Между думите и делата - трудният път към себедоказването

 •  

   

  Между думите и делата – трудния път към себедоказването

   

  (есе)

   

   

    В съзнателния си живот човек изпълнява различни социални функции. Едни се налагат от социалната организация, в която работи и живее, други са плод на неговото лично поведение и активност, а трети са повлияни и от и от двете. Независимо какъв е източникът на тези функции, при тяхното изпълнение личността се себедоказва.

    Но какво се случва, когато един човек има мечти и цели, но няма достатъчно качества за да ги изпълни? Всяко доказване на личното Аз е и въпрос на цели. Това по какъв начин човек иска и очаква да бъде приет от другите, какви представи формира в тяхното съзнание, е резултат на предварителен замисъл и планиране на действията. Затова по – интелигентните от нас, по – хитрите и тези, които по – добре умеят да се нагаждат в дадена ситуация , успяват да просперират в живота, да се реализират в професиите си, да са щастливи и удовлетворени от съществуването си. За по – затворените и притеснителни, за по – неуките и неамбицирани хора остава по – лошият и неудовлетворяващ живот. Тези хора дори да имат или някога да са имали възможност за по – добро бъдеще – те са го пропилели, заради тяхното неумение да преценяват ситуацията и да премерват действията си. Тези хора са личности, които умеят да говорят повече, отколкото да действат. На приказки всеки може да бъде какъвто пожелае, да има страхотно бъдеще, да е направил нечувани постижения в работата си, да има зад гърба си хиляди осъществени мечти и цели, да е направил много добрини и много хора щастливи. Но всъщност истина е, че единствено поведението говори за нас. Думите “говорят” за нас косвено – показват възпитанието ни, социалния ни статус, очакванията ни от живота, как сме настроени – оптимисти ли сме или песимисти, интраверти или екстраверти, но само поведението и действията са тези фактори, които ни определят като личности – пълноценни или непълноценни.

    Целите могат да бъдат в различни сфери от човешкия живот – семейство, приятелски кръг, професионален колектив и т.н. Когато личността формулира целите си за себедоказване е важно да направи и самооценка за потенциала си като емоционална стабилност, физическа издръжливост, комуникативност и други умения.

     Ако определим целите като форма на желания, то именно потенциалът е този, който може да ги реализира. Разбира се, че тук оказва влияние и социалната среда, но при равни условия по отношение на нея, именно личностния потенциал е в основата на успеха.

     С няколко думи човек може да говори, каквото си пожелае, но ако няма дела черно на бяло зад тези думи, те неструват нищо. Затова според мен ключов фактор за успеха и себедоказването има правилното поведение, защото поведението е последователност от решения, а правилното поведение е последователност от правили действия и решения. И именно думата “правилен” ще ни отведе до успех, удовлетворение и себедоказване.