Маркетингово проучване за развитие на селски туризъм

 •  

  РЕФЕРАТ

  на тема:

  Маркетингово проучване на възможностите за развитие на селския туризъм в село Широка лъка

  Съдържание

  Въведение.....................................................................................................4

  Предмет на проучването....................................................................4

  Цел на проучването............................................................................4

  Задачи за проучването.......................................................................4

  Методика на маркетинговото изследване........................................5

  Глава 1

  Възникване, кратка история и развитие............................................5

  Библиографско описание....................................................................6

  Глава 2

  1. Съвременни тенденции в развитието на селския туризъм в Широка лъка.......................................................................................10

  1.1. Алтернативни форми на селския туризъм в Широка лъка............................................................................................................10

  2. Описание на околните забележителности на Широка лъка ....12

  3. Съвременни тенденции и възможности за развитието и усъвършенстването на селския туризъм в Широка лъка...............14

  3.1. Използване на съвременните възможности на ПР (пъблик- релейшънс) в Широка лъка.................................................................14

  3.2. Използване на рекламата за развитието на селския туризъм в Широка лъка.............................................................................................15

  4. Нови технологии и нови форми на селския туризъм (иновации)...........................................................................................20

  5. Селски туризъм в село Широка лъка-защо?................................22

  5.1.Икономическиисоциалниползи.................................................22

  5.2. Инфраструктура...........................................................................23

  5.3.Интеграция........................................................................................24

  6.  Изводи от разгледаните в реферата възможности и алтернативи........................................................................................25