Маминото детенце - хумористични и сатирични елементи

 • ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ - „МАМИНОТО ДЕТЕНЦЕ

  ХУМОРИСТИЧНИ, САТИРИЧНИ И ГРОТЕСКНИ ЕЛЕМЕНТИ


   

  Хумор, преливащ в сатира, превръща безобидния смях в отрицание на нравите български в„Маминото детенцена Любен Каравелов. Дванадесет години от живота на автора преминаватв чужбина, далеч от България, но мисълта му остава да живее с проблемите на родния край и народната съд­ба.

  Обществената ангажираност на дейна­та му натура не приема застоя, тишината, равнодушното спокойствие. Любен Каравелов не може да се примири с паразитното съществуване на част от чорбаджийското съсловие. В обстановката на исторически кипеж, във времето, когато се гради новата история на народа, истинският патриот не би могъл да остане безучастен към съдби­ните му.

  В повестта Маминото детенце Любен Каравеловсъздава галерия от колоритни ге­рои на своето бреме, лишени от всякакви възвишени идеали и стремежи. Това са хора, които, възпитавайки неправилно децата си, създават себеподобни, обречени на деграда­ция. Те самите, чрез своите действия и постъпки, се поставят извън времето, извън ис­торията.

  Авторът на „Маминото детенце (1875) произнася своята присъда над застоя, консу­мативното, пълната незаинтересованост, като осмива своите герои чрез средствата на хумора и сатирата във всичките им разно­видности - от иронията до карикатурата и гротеската. Агресивността на сатирично­то му изображение се дължи на желанието му да унищожи злото. Според Исак Паси: „Омра­зата на сатирика пронизва до костите на онова, което той счита за зло, за да го уязви най-болезне­но, а ако може и да го унищожи.