Локализация на селищата в Добричка област

 •  

  Курсова работа

   

  Тема:

   

  Локализация на селищата в Добричка Област

   

  Селищата винаги са били важен обект на изучаване от социално-икономическата география.Не е случайно че основоположникът на българската география проф. А. Иширков ги нарича най-висш израз на материалната култура на българският народ.Формирането на селищата и селищната мрежа на страната,протича при едновременното и продължително въздействие на фактори от различен характер-природногеографски,икономически,социални и др.Класификациите на населените места се основават на признаци,които могат да бъдат измерени количествено чрез съответстващи показатели,например големина на селищата чрез броя на постоянното население.Основната цел  е да се разкрият съществените различия,съотношения и характеристики.Класификациите по големина са съобразени с “праговете от натрупването на по-голям брой селища с определена големина.Концентрацията на населението в големите градове е важен етап от урбанизацията.То води до усилване на връзките със съседните селища и размиване на границите на застроените им територии.Адм-териториалното деление осъществява връзката м/у селищното селищната мрежа,местното самоуправление и държавното управление в териториален аспект.Адм-териториални единици у нас са областите и общините,а териториални-населените места и селищните образувания.

  Добричкият подрайонсе е изградил главно под влияние на концентрацията на производствените мощности предимно в Добрич и по-малко в Генерал Тошево,Балчик,Каварна и Тервел.Добричкият микрорайон изпълнява водещи стопански функции и има промишлено-аграрна структура.Специализираща роля изпълняват машиностроенето,хранително-вкусовата,текстилната,кожухарската и обувната промишленост.Изключително важно значение изиграват за района битовите и здравните функции които изпълнява този град.Подрайонът е изграден от 5 микрорайона:

  Добрички

  Балчишки

  Каварненски

  Генерал Тошево

  Тервелски

  Град Добрич с население от приблизително 95 хиляди души е разположен в Добруджанското плато по двата бряга на малката Добричка река /Канлъдере/на 220 м. Надморска височина.Отстои на 50 Км северно от град Варна,на 92 км югоизточно от Силистра и на 34 км северозападно от Балчик.Възникването на града е в тясна връзка с богатата му селскостопанска област и важното му кръстопътно положение.Икономическият профил на Добрич се определя от хранително-вкусовата промишленост която дава над 50% от обема на градската промишленост.Тук функционират радица промишлени предприятия,а в околностите са развити растениевъдството и животновъдството-пшеница,царевица,слънчоглед,захарно цвекло,тютюн,свине,птици и др.В град Добрич има 2 Жп гари-Към Разделна,Варна и София и на север към Меджие/Румъния/.Шосеен възел е на пътищата за Варна,Силистра,Балчик,Генерал Тошево,Шумен и др.В градът са изградени магазини,хотели и жилищни комплекси,така че за съжаление от старият Добрич е останало много малко.

   

  Град Балчик с население от 13 хиляди жители е разположен на добруджанският черноморски бряг на 37 км югоизточно от Добрич,на 47 км от Варна,на 18 км от Албена и на 44 км от Дуранкулак на българо-ръмунската граница.Балчик е един от най-старите градове в нашата страна.Днес той се налага като един привлекателен курорт с хотели,ресторанти,къмпинги,вилни зони и др.От 1955г. Функционира калолечебен санаториум за лекуване на заболявания на двигателният апарат,костите,ставите,сухожилията и др.В Балчик има завод за елекстрически пещи и апаратура за високо напрежение,както и редица фабрики за ленени платове,цехове за килими и др.В селското стопанство най-голямо значение има производството на зърнени храни,има и много лозя,овощни градини-праскови и бадеми.Има автобусни линии за Добрич,Варна,Каварна,Златни Пясъци и др.Градът разполага и с пристанище.

   

   

   

   

  Град Каварна с население от приблизително от 11 хиляди души е разположен в южната част на Добруджанското плато,на 2км северно от стръмният черноморски бряг.Каварна е средище на богата селскостопанска околност,в която отлично виреят пшеница,царевица,лозя и др.С изпреварващи темпове се развива и промишлеността.Днес Каварна е морски курортен град с удобна плажна ивица.На 3км от града са пристанижната и курортната зона.Там са плажовете,казиното и почивните станции.Нос Калиакра е обявен за национален исторически и природен резерват.В Една от пещерите е подреден музей,а в друга се помещава ресторант.В Градът  има фар и метеорологическа станция.

  Генерал Тошево с население от приблизително 8 хил.души е един от типичните аграрно-промишлени градове на Златна Добруджа.Разположен е по южният слаб наклон на едно суходолие,на 226м. надморска височина по шосето от Добрич за Кардам и Констанца.Той е жп гара на линията от Разделна през Добрич и Генерал Тошево за Кардам и оттам за Румъния.Генерал Тошево е промишлено-аграрен център.Предприятието “Алебна” изработва дограма и мебели,има цех за обувки към завода от Добрич,завод за фуражи,сушилня за тютюн,горско стопанство и др.Селското стопанство се специализира в зърнопроизводстово/пшеница и царевица/,тютюн,фуражни култури и др.Средище е на шосета за Добрич,Силистра и други.

  Град Тервел с население от 7 хиляди жители е разположен на главното шосе Варна-Добрич-Силистра.Отстои на 44 Км от Добрич и на 52 км от Силистра.Лежи на 287 м надморска височина.Град е от 1960г.Наследник е на старо българско селище,разрушено при идването на турците.За бързото нарастване на селото допринася обявяването му за околийски център през 1889г. и идването на нови заселници от с.Върбица/Шуменско/ и с.Алфатар/Силистренско/.Икономическият профил на града е промишлено-аграрен,произвеждат се пластмасови изделия за машиностроенето,ножове,обработване на дървен материал и др.Селското стопанство се специализира в зърнопроизводството на пшеница и царевица,тютюн,фуражни култури и др.Средище е на шосета за Добрич,Силистра,Шумен и др.