Компютърни мрежи - локални и глобални

 •  

  17. Компютърни мрежи – локални и глобални

   

  Компютърни мрежи – свързани по между си два или повече компютъра, които могат без външна намеса да обменят информация. Според разстоянието между компютрите и начина на тяхното свързване компютърните мрежи биват: локални и глобални.

  Локални компютърни мрежи LAN­свързват посредством отделни кабела два или повече компютъра разположени на не много голямо разстояние един от друг.

  Според начина на разположение и свързване на компютрите биват:        ●„звезда” – най-широко разпространен. Към един централен компютър посредством отделни кабели се свързват отделните работни станции в мрежата. Предимства: лесно се добавя нов компютър в мрежата; при повреда на работна станция или при прекъснат кабел всичко останало работи. Недостатъци: при повреда на централния компютър мрежата не работи; при включване на отдалечени от server работни станции е необходимо голямо количество кабел. HUB - позволява с един кабел да се свържат няколко работни станции. Не позволява последователно свързване. SWITCH- позволява последователно свързване и предоставя отделен IP адрес на всяка работна станция.

  кръгова топология - използва се за свързване на не повече от 5 компютъра. При повреда на кабел или компютър, мрежата не работи.

  шинна топология- всички компютри са свързани помежду си и обменят информация през обща шина. Имат server. Нямат hub, switch. Лесно се добавя нов компютър. При повреда на един компютър продължава да работи.

  Глобални компютърни мрежи WAN – Свързват компютри на голямо разстояние чрез използване на съвременните телекомуникационни средства, включително и на геостационарни сателитни спътници. Спътника ASTRA е над България.

  Модем - включва се между компютъра и телефонната линия, като преобразува сигналите на компютъра във вид позволяващ предаването им по телефонна линия. Функции - усилва сигнала, модулация, демодулация.

  Видове модеми:

  Конструктивно: вътрешни- те са на слот от дънната платка; външни- представляват самостоятелни периферни устройства със собствено  захранване , които се включват към сериен порт на компютъра.

  Функционално: DATA\ FAX\VOICE; скоростта на предаване на информация 56Кbps.

  Свързване към телефонна линия: dialup, за наета линия- кабелни модеми, радио модеми, сателитни модеми. Според начина на обработка на информация: hardware - plugandplay, software.

  Интернет

  Дава възможност за обмен на информация между милиони компютри по цял свят чрез използването на унифицирани протоколи за обмен и набор от услуги.

  TCP - transmission control protocol; IP- internet protocol

  Протокол-съвкупност от правила

  Интернет започва развитието си през 1969г. Първата мрежа е била MILNET- военна мрежа. За обща използване започва през 1981г.

  Първоначално информацията се е предавала чрез комутация на канали.

  Услуги в ИНТЕРНЕТ: 1.Електронна поща (e-mail) - дава възможност за обмен на текстови съобщения. Има възможност за attachments. 2.USENET- организира на голямо работно табло за съобщения – позволява непосредствен обмен на информация между хора свързани в някаква тема 3.FTP - filetransferprotocol- използва се за предаване на изпълними файлове 4.GOPHER- основна разпространителна  услуга за търсене на информация в интернет 5.APCHIE - позволява търсене на информация посредством използване на ключови думи 6.TELNET - дава възможност за работа на чужд компютър 7.WWW - worldwideweb - дава възможност за организиране на информацията в страници, които са разположени на различни компютри в мрежата, които чрез hyper връзка, позволяват да се преминава от страница в страница. Организирането по този начин информация се нарича hypertext или  hypermedia. 8.BROWZER - програма, чрез която можем да използваме услугите и протоколите в интернет в удобен за потребителя вид. Едни от най -популярните са: internetexplorer, mozila, opera, netscape;ISP - internetserverprovider - доставчик на интернет услуги 9.SPAM - получаване на нежелана информация по електронната поща