Комбиниран документ в word 2003 (2007)

 •  

  КУРСОВА РАБОТА

   

  По

   

  Дисциплината:„ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”

   

  Преподавател: Доц. д-р Георги Цанев

   

   

  Тема

   

  КОМБИНИРАН ДОКУМЕНТ В WORD 2003 (2007)

   

               

   

  Информация  за desktop на WindowsXP

   

   

   

  Desktop – това е името на основния екран на Windows. Desktop представлява директория, която се намира

  C:\windows\desktop  но се представя като обект от най-високо ниво в йерархичната структура от всички обекти в един компютър работещ под управлението на Windows XP.

   

   

   

   

   

  TaskBar – (линия на задачите) – в нея автоматично се създават бутони на всички прозорци, в които се изпълнява някакъв процес. В лявата част на TaskBar се намира бутона START, чрез менюто, което се отваря при натискане с левия и дестия ботон на мишката върху него могат да бъдат стартирани почти всички програми. В дясната част на TaskBar се извежда информация за резидентните програми – това са програми, които се изпълняват непрекъснато на “фонов режим” (системният часовник, програма за кирилизиране на клавиатурата).

   

   

   

  Icon (икона) – това е малка картинка, чрез която да получиме достъп до информацията на обекта към който сочи дадената икона (дисково устройство, файл, директория или друг обект). Под картинката се намира поле, в което е записано името на обекта.

   

   

   

   

  ShortCut – това е специален вид икона, която е копие на друга икона. ShortCut се използва като указател към информацията на оригиналната икона. Броят на ShortCut копията на една икона и тяхното местонахождение нямат значение. Чрез всяко копие можем да получим достъп до оригиналната информация. ShortCut се използва за бърз и лесен достъп до някаква информация в компютъра. Оригиналната икона и нейните копия обикновено имат една и съща картинка и сходни имена – основната разлика между двете икони е добавянето на символа към всички икони копия.

  Когато се изтрива ShortCut се изтрива само копието на иконата без да се променя оригиналната информация. Когато се изтрива оригиналната икона се изтрива всичко, към което тя сочи.

   

   

   

  Пример за използжането на MicrosoftEquation 3.0 в Microsoft office 2003

   

                                           

   

               

   

   

  Таблиците в Excel имат много възможност. Едни от предимствата са автоматичното пресмятане на на стоиностите в таблиците – обща стоиносст , средно аритметични стоиности , възможност за пресуздаване натаблиците в графики за следене нанарастването или намалянаето на стойносите в таблиците . Най-често се използват в счетоводен вариант за пресмятане на много стоиности (капитали , приходи , приразходи, разходи , амортизации) и сякакув друг вит данни които се записват чрез таблици. Таблиците предоставят бърз и лесендостап до информация която е сортинара по някакъв ред. 

   

  Пример за таблица

   

   

  Кулура

   

  Площи

  в мил. dka

  Добиви

  в kg/dka

  Производство

  в млн.t

  1995г.

  2001г.

  1995г.

  2001г.

  1995г.

  2001г.

  Фасул

  427,5

  180,0

  118,6

  50,7

  50,7

  9,0

  Соя

  151,1

  72,0

  90,4

  50,0

  13,7

  3,6

  Грах

  67,2

  61,0

  159,4

  147,5

  10,6

  9,0

  Нахут

  37,9

  52,0

  103,0

  76,9

  3,8

  4,0

  Леща

  23,0

  35,0

  91,8

  80,0

  2,1

  2,8