Книжовни норми

 •  

                                            ПРАВОПИСНА НОРМА

   

   

  I Употреба на главни и малки букви.

   

                                    А) При съществителни имена

   

  Когато съществителни имена, с които се назовават звания, титли, степени и длъжности, са употребени без име след тях при адресиране или в обръщението, те се пишат с главна буква в случаите, когато се състоят от една дума.

                    До госпожа Декана                               До господин Ректора

                  До господин Директора                        До господин Министъра

   

           Уважаеми господин Председател                          Господин Началник

                               Скъпи господин Професор

   

  Когато тези титли, длъжности, звания и степени са употребени без име при адресиране или в обръщението и се състоят от две или повече думи, с главна буква се пише само първата от тях.

                                         До господин Заместник- ректора

                                        До господин Главния счетоводител

                                       Уважаеми господин Заместник- кмет

   

  Ако към длъжността и званието се прибави трета съставка (тя стои на първо място), тогава тази трета съставка се пише отделно от останалите:

                     

                                        Господин Заместник  министър- председател

   

  Когато в посочените по-горе случаи след титлите, званията, степените и длъжностите стои име, тогава тези титли, звания, степени и длъжности се пишат с малка буква.

   

                                       Господин Директор, но Господин директор Иванов

   

  След обръщението може да стои запетая или удивителен знак. Ако текстът след него започва на нов ред, тогава той се пише с начална  главна буква, независимо от това какъв е знакът след обръщението.

                                                 Господин Директор,

                                     Пиша Ви това писмо, за да Ви уведомя, че.......

   

                                               Господин Главен експерт!

                                    Обръщам се към Вас, за да........

   

  Ако текстът след обръщението продължава на същия ред, тогава с каква буква ще започне той, зависи от знака след обръщението. Ако след обръщението стои удивителен знак, текстът след него започва с главна буква. Ако след обръщението стои запетая, тогава текстът след него продължава с малка буква.

                                      Господин Декан! Обръщам се към Вас, за да……

                                     Господин Декан, разрешете ми……

  Желателно е титлите, званията и длъжностите да не се изписват в съкратен вид:

                                       Господин Президент, а не Г-н Президент

   

  Формите за 2 л. мн. ч. на личното и притежателното местоимение се пишат с главна буква, когато са употребени в обръщение или за изразяване на вежливост в кореспонденция. В текстове от художествената литература те се пишат с малка буква.

                                      Господин Петров,

                      Обръщам се към Вас, за да Ви уведомя, че Вашият син………

   

  В края на декларацията, писмото, молбата и др. всяко цяло се пише с начална главна буква.

                                                                                                        С уважение:

                                                                                                                         (Проф. Пеев)

  Текстът под заглавието, сочещ жанровата специфика на материала, се пише с начална главна буква  без или със скоби.

                                                 Свободата

                                                   Есе

                                                 Свободата

                                                  ( Есе)

   

  С главна буква се пишат:

   

  1.      Собствени имена

  2.      Прякори, псевдоними, прозвища:

   

                     Ран Босилек, Елин Пелин, Яворов, Багряна, Апостола, Конан Варварина

  Но:

        Ако втората съставка на прякора или прозвището не е собствено име, тя се пише с малка буква:

   

                    Поразяващата ръка, Пипи Дългото чорапче, Летящият холандец

   

  3.      Нарицателни приложения към собствени имена, станали неразделна част от собственото име на популярни личности или известни литературни герои:

   

                   Бай Ганьо, Баба Тонка, Хаджи Димитър, Отец Паисий, Константин-Кирил Философ, Дядо Либен, Хаджи Генчо, Бачо Киро, Братя Грим, Дон Кихот

   

  4.      Названия на християнски празници:

                         

                       Великден, Коледа, Гергьовден, Нова година

              Ако имената на празниците се състоят от две или повече думи, с главна буква се пише само първата от тях.

                       Честита Нова година!