Как се пише есе

 •  Здравейте! Пращам ви два текста за есето - първият ще ви се види по-елементарен /правила съм го за осмокласници/ и разиграва създаване на есе по дадено заглавие. Обърнете внимание на втория текст, в края имате критериите за оценка, които се прилагат на матурата. Желателно е да си го разпечатате, за да можем в клас да коментираме неясните места. Същото се отнася и за интерпретативното съчинение /ако нямате цветен принтер, разпечатайте втората страница/.

  ЕСЕ

  1. Планиране на есето. Схема на идеите /дърво на значенията/.

  - Около заглавието, написано в средата на листа, записвам всички идеи, които ми хрумват, на принципа „мозъчна атака” – това са клоните на дървото.

  - Към всяка основна идея добавям други неща – примери, факти, детайли – това са клонките и листата.

  - Номерирам идеите, за да означа реда, в който ще ги развивам. Тук е възможно да обединя повече идеи или да задраскам някоя!

  - Всяка от главните идеи е възможна подтеза за бъдещия текст.

  2. Въвеждащ параграф.

   целта му е да привлече вниманието на читателите/слушателите ми; да предизвика интерес; да накара аудиторията да продължи да чете/слуша; началото на всеки текст е негова силна позиция; то е първото впечатление за мен, а аз не обичам да разочаровам другите.

  - единствената задължителна част тук е тезата.

  - Как да започна? – с дефиниция, която се отнася до предмета на есето и която мога да намеря в справочна литература, речник и т.н. или да обясня своето разбиране. Есето може да започне направо с формулиране на тезата! Варианти за начало: цитат, анекдот, случка, цитиране на факти или статистика, изненадваща информация, въпрос, причините да напиша това есе.

  - Как да не започвам? – да подчертая колко съм неинформиран, да се позовавам на опита на човечеството, с изречение, което повтаря заглавието, с неясно изречение, с изрази като Аз вярвам, че…, Аз мисля, че…, По мое мнение… , защото по дефиниция есето представя моята гледна точка и няма защо да я подчертавам.

  Ако имам време за чернова, по-добре е първо да напиша същинската част и след това въвеждащия параграф!

  - Формулиране на теза  = предмет + глагол + главни идеи

  Моите очаквания от училището/ са/ 1.да получа знания за света + 2. да намеря приятели + 3. да развия и изявя себе си като личност + 4. да натрупам знания и опит за живота.