Как може да се възпитава у човека отговорност

  •                                                Есе

    Как може да се възпитава у човека отговорност

     

    Чувствотонаотговорносттрябвадазапочнедасевъзпитаваощеотраннодетство.Приема се, че докато си дете ти по дефиниция не можеш да поемаш отговорност и ако има неуспехи в твоята реализация, виновни биха могли да бъдат твоите родители. Детето трябва да се чувства като равноправен член на семейството. Трябва да знае,че другите се нуждаят от него. Това става, когато не се отстранява от "възрастните" занимания. Винаги може да се намери подходяща работа за детето, която  да изпълни в удобно за него темпо. Ако не се получава както трябва да се  обясни,че то тепърва расте, учи се, всеки ден придобива нов опит и умения.Възрастният би могъл да даде съвети, да осигури материална и морална подкрепа, дори да накаже. Да се правят забележки или да се карат за зле извършена работа или некоректна постъпка, родителите трябва да говорят така, че детето от собствен опит да разбере до какви резултати води неговата безотговорност. Със своето изграждане като човек разбира всъщност колко много отговорности има . Разбира, че когато сбърка плаща за грешките си и поема отговорността да поправи злините. След като едно дете започне училище там също трябва да бъде отговорно.Като носенето на униформи например.Според мен униформите са задължителен елемент за възпитаване на отговорност у децата към институцията на училището, на създаване на усещане за принадлежност, за уважение на хората, а не на дрехите.Хората са отговорни за действията си. Те си носят последиците от тях и ги измерват с различни критерии. Такива на първо място са съвестта и собствените ценности. А те могат да бъдат обосновани по най-различен начин. В един по-строг смисъл само отделните хора могат да поемат отговорност. Само те отговарят в действителност за своите постъпки. Поради това личната отговорност или самоотговорността е от огромно значение.Свободата означава отговорност - това е причината, поради която повечето хора се страхуват от нея.Неосъзнаването или безгрижието по отношение на следствията от собствените постъпки не означават, че не поемаш отговорност.

    Отговорността за собственото развитие е един от главните субективни фактори на развитие.Като такъв тя действа само в случаите, когато е осъзната и приета.Тогава тя започва да създава насоченост и преднамереност на ситуационните редове. Разбира се, точно в този вид отговорността за собственото развитие действува през зрялата възраст на човешкия живот. Все пак в един минимален и сгърнат вид тя действа дори и у малкото дете.Чувството за вина е ефективно в живота