История на икономическите теории

 • 5. Древна Гърция

  -Ксенофонт

  1)натурално стопанство-това е производство за собствено потребление. Смята земед. за най-висш отрасъл и го противопоставя на занаятчийството. 2)занаятчийството-недостойно дело, лишава човека от благата на живота

  3)парите-смята че пар. обогатяване не е толкова лошо. Разбира парите като средство за натрупване на богатство; фонд за лично потребление и средство за запознанство с важни хора.

  4)разделение на труда- то е необходимо защото: увеличава полезността на благата и се развива в зависимост от големината на пазара

  5)стойност- смята за я за нещо добро и я свързва с полезността.

  -Платон

  идеалната държава

  мята Спарта за такава. Има 2 варианта за идеална държава в 2 произведения:

  1) “Държавата”- състои се от 4 съсловия- 1.философи-упр. д-вата, 2.стражи-защитават д-вата, 3.демос-осигуряват същ. на горните съсловия, 4.роби-не са хора

  2)”Законите”- равномерно разпред. на земите; преселване на бедните в колонии; имотите да станат неделими-да ги наследява само един от синовете и да се забрани продажбата им.

  -Аристотел-

  1)полага основите на ик. теория като такава.

  2)робство-полезно е и за самите роби, трябва да бъдат упр. защото са долни.

  3)стопанството-дели го на икономия (натур. стопанство) и хрематистика (имущество,владение, богатство; средство за натрупване на богатство)

  4)лихв %-незаслужено обогатяване на по-добре поставени в общ.

  5)търговия- в началото е била разменна търг.(стока с/у стока), после парична размяна (стока-пари-стока) и накрая едра парична размяна (пари-стока-пари)

  6)пари-начало и края на всяка търговия; средство за размяна и мярка за стойността.

  7)стойност-разделя я на потребителска и разменна

  8)размяна-за да бъдат разменени стоките трябва да са равни.

   

  6. Древен Рим

  1)робство-правно-догматически метод, т.е щом дадена територия бъде завладяна местното население стават роби

  2)основен принос на римляните- римско право, право на частна собственост, преосмисляне на отн към робите.

  3)войната- законен източник на богатство и роби

  4)развитие на едрото частно стопанство

  5)Лукреций Кар- в “За природата и нещата” смята че непрекъснатият ест. процес на изпълнение и развитие, човекът започва да овладява властта на природата над себе си, т.е. чрез осъвърш.  оръдията на труда ще възникне по-висока стопанство. Поставя златен век на човечеството.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  7. Средновековие

  -Аврелий Августин Блажени

  1)труд-смята че всеки труд е достоен за уважение, но най-вече земеделският. Според него господ от първият момент заповядва на човека да се труди.

  2)търговията-недостойна за човека. Да купуваш евтино и да продаваш скъпо е порок.

  -Тома Аквински

  1)аристокрация-защитава интересите й, смята че е правомерно лишена от физически труд

  2)частна собственост-доказва че собствеността е присъща само на бога, човек само я използва, тя е ест. явление

  3)богатство-размера му зависи от съсловното положение на собственика в общ. Той е привърженик на умереното богатство,т.е. който има повече да раздава на бедните като милостиня.

  4)цената- справедлива-религиозно задължение; размерът й се определя от произ. разходи. Трябва да дава възможност на продавача да живее добре в йерархията.