Информационни технологии

 •  

  Информационни технологий

  Компютърна информационна система

  Същност

  Хардуер (Hardware) - комбинация от електронни и електромеханични елементи.

  Софтуер (Software) - инструкции, които указват на хардуера как да изпълни дадена задача.

  Системен софтуер - програмите, предназначени за управление на ресурсите на компютъра. Изпълнява основните функции в компютъра. Не решава специфични потребителски проблеми.

  Операционна система(OC) - всяка програма или пакет от програми предназначени да задоволяват неспецифични потребителски нужди.

  Човек - работи с компютърния хардуер, създава компютърния софтуер и е отговорен за процедурите , които изпълнява компютъра.

  Информация

  Йерарахия на компютърната система

   

                       Хардуер – най-ниско ниво в системната йерархия, използват се команди разчетени само в машинен код;

                       Вътрешно програмно осигуряване (Firmware, ROM BIOS) - комуникира директно с хардуера, ползвайки машинен код;

                       BIOS - приема и интегрира команди, зареждани  от програмите над него в системната йерархия и ги превежда в команди в машинен код, които се изпълняват от процесора. Командите на това ниво са известни като прекъсвания или услуги. Често се описва като “слепване” между хардуера и операционната система;

                      Операционна система - продължение на BIOS, осигуряващо прекъсвания и услуги за приложни програми. Комуникационен носител между приложните програми  и BIOS чрез стандартно задаване на функции чрез програмиране. Среда в която останалите програми могат да бъдат заредени и изпълнени;

                      Приложен софтуер(софтуер използван от потребителя) - текстов редактор, електронни таблици, среди за програмиране и др.

  Апаратна част

  Входни устройства - предназначени са да събират данни и да ги преобразуват във вид използваеми за компютъра:

  1.      клавиатура;

  2.      мишка;

  1. таблет;
  2. джойстик;
  3. микрофон;
  4. камера;
  5. скенер и др.

  Устройства за обработка на данни - извикват, интерпретират и управляват изпълнението на софтуерните инструкции на компютъра.

  Централен процесор - чете и интерпретира софтуерните инструкции, координира процесите, които трябва да извърши компютърът. Типът на процесора определя скоростта на компютъра, както и количеството памет, която може да се използва ефективно.

  Оперативна памет (RAM- Random Access Memory) - определя какви програми могат да работят на компютъра и какъв обем от данни могат да се обработват едновременно

  Изходни устройства - извеждат обработената от компютъра информация във вид удобен за потребителя. Има два вида изход:

  1. Временен - това , което виждаме на екрана, чуваме от високоговорителя на компютъра;
  2. Постоянен - извежда информацията във вид, който може да се използва дълго време след това - принтер и плотер.

  Устройства за съхранение на данни - Външна памет. Съхраняват данни и компютърни инструкции за дълъг период от време върху външен носител на информация.

  Комуникационен хардуер - специален входно-изходен хардуер, предназначен за обмен на данни в системата компютър - компютър (мрежова карта, модем и др.)

  Блокова схема на персонален компютър

   

  Системен блок

  Същност - съвкупност от устройства, затворени в една кутия - захранващ блок, системна платка, устройства за съхранение на данни, допълнителни платки (контролери) за управление на периферните устройства;

  Захранващ блок - стабилизира електрическото захранване на компютъра. Компютърът работи с напрежение 220 V, но някой негови компоненти изискват постоянно напрежение от 10 или 5 V;

  Системна платка (дънна платка - System Board, Main Board, Motherboard) - На нея са разположени микропроцесорът, оперативната памет и още няколко чипа с оперативни функции.

  Централен процесор

  Central Processing Unit – CPU - изпълнява инструкциите и борави с данните. Малка капсулирана силициева пластина с вградени микроелектронни елементи (транзистори). Основен определящ фактор за бързодействието на компютъра.

  Основни характеристики:

  1. Тип на процесора;
  2. Скорост с която работи;
  3. Размер и тип на включената в него кеш памет - специален тип бързодействаща памет;
  4. Размер на шината за данни (битове);
  5. Допълнителни процесорни инструкции, които поддържа;
  6. Тип на физическото свързване, което поддържа;

  Тактова честота на процесора - Определя броя работни цикли, които процесорът може да извърши за една секунда. Работният цикъл е най-малкият интервал от време, съществуващ в работата на процесора. Тактовата честота е важна характеристика за определяне бързодействието на компютъра, защото всяко действие на процесора продължава най-малко един цикъл. Обикновено тя се измерва в Мегахерци (MHz). 1 MHz означава, че процесорът може да извърши 1 милион работни цикъла в секунда. Съвременните процесори имат тактова честота над 1,5 GHz (1 GHz=1000 MHz).

  Видове процесори

  Производител

  Модели

  Intel

  8088 & 8086XT

  80286, 80386, 80486- AT

  Pentium, Pentium MMX, Pentium Pro

  Celeron, Celeron A

  Pentium II, Pentium III, Pentium IV

  AMD

  K5, K6, K6-2, K6-3, K7

  Cyrix

  5x86, 6x86, 6x86MX, MediaGX, MII, MXi

  Centaur/IDT

  WinChip, WinChip2, WinChip 3

  Rise Technology

  MP6

  IBM/Motorola

  PowerPC 603, 603e, PowerPC 604, 604e, PowerPC 750 (G3), G4

  Digital/Compaq

  Alpha