Икономически, културен и политически потенциал на българското членство в ЕС

 •  

   

   

  ПО ЕВРОПЕИСТИКА

   

  „Исторически, културен и политически потенциал на българското членство в Европейския съюз”

   

   

  Защо мястото на България е в Европейския съюз?

   

  Европейският съюз е обидинение на демократичните държави, които работят заедно за мир и напредък. Тази организация осигурява стабилност и просперитет в Европа. Идеята за обединение на различни европейски народи се заражда в далечното минало, още преди около 3000 години, във времето на келтите, след тях на римляните. Империята на Карл Велики и Свещената Римска империя в продължение на години се опитват да осъществят контрол над големи територии от Стария континент и да управляват народи с различен език, бит и култура.

  България е приета в Европeйския съюз на 1.01.2007г.В целия проект изтъквам преимуществата на Българиязащитaвам тезата, че мястотой е в ЕС. Но съм длъжна да отбележа, че съществуват и куп негативи относно нашето членство. България е обект на нападки от страна не само на представителите на страните  членки, но и от обикновените граждани в ЕС. С право обществото в Евро зонатани смята за „аутсайдер”, прочул се навън с „дупките по пътищата”, с „изчезването на парите от евро фондовете”. Напоследък станaхме известни със своите скандали и то не само в гранците на държавата ни, но и достигнахме до Европвйския парламент (Румяна Желева). Наблягайки на тези факти, членовете на ЕС считат, че ние не се вписваме в рамките на „добрия съюзник”. Не покриваме критериите на европ. добродетели. Много хора говорят за европ. ценности. Но нека отбележим, че ценностите са едни и за европейци, и за българи. Дори по отношение, че съществуват корупция, кражби убийства в България... вярно е, има ги. Работи се за тяхното изкореняване. Но нека и не ни съдят толкова строго, тъй като и в др, страни членки съществуват същите проблеми. Нека ни дадат необходимия шанс да докажем нашия потенциал като европейска държава със славно минало, древен бит и култура.

   

  Създаването на българската държава е едно от най-значимите събития в историята на Балканския полуостров през Средновековието. Тя възниква като резултат от обществено-икономическо и политическо развитие на славяни и прабългари.Още тук забелязваме наличието на основната идея на ЕС, а именно обединението на различни народи в една обща цел - взаимна помощ и подкрепа при съвместното съжителство.Създадена е през VII в., но историята говори за народи, живели по тези земи още през VI в. пр. н. е., преди въобще да се заговори за т.н. „европейски държави”.

  В последно време особено разискавана е темата за „Пътят на България към Европа”.

  Но кой от българския политически и обществен елит ще обясни на народа ни: „Кога България е излизала от Европа, за да се налага отново да влиза?” Както вече споменах, българите са в Европа от хилядолетия назад, а факт е, че България е най-старата държава в Европа, останала до наши дни със същото име, каквото е имала при създаването си.Също така намирам за неправилно широко застъпеното у нас схващане, че Европа и Европейският съюз са две тъждествени понятия. Точно тази разлика между понятията обяснявам в проекта си и отговорям на въпроса, който всеки българин си задава, а именно: „Защо мястото на България е в Европейския съюз?”

  Според гръцката митология Европа е дъщеря на финикийския цар Агенор. Влюбилият се в нея Зевс я похитил като се превърнал на бик. На гърба на този прекрасен бял бик Европа преплувала морето и попаднала на Крит. Там Зевс разделил с нея ложето, след което й се родили трима синове. По-късно тя станала съпруга на бездетния критски цар Астерий (“звездният”), който осиновил и възпитал нейните деца от Зевс. Европа се помни като майка на знаменити царе и съдии. Нейното име означава “широкоока” (това е епитет на Луната) или пък “многогласна”. По този начин образът на Европа обединявал целия космос, също така отъждествявали Европа с Луната. А сега Европа е един континент. Негова люлка са тукашните територии на Балканите – като се почне от Крит, та се обхванат всички известни тогава тракийски и елински земи.

  Днешна България наистина е разположена в люлката на Европа и това е многозначително, стига да го разбираме по-ясно. Но мен най-вече ме заинтригува тълкуването името Европа. Европа била наричана “широкоока”: “широки” са очите, които са изпълнени с удивление. А от удивлението започва всичко - и познанието на нещата, и културата, и самата духовност. Дали ние, европейците, не сме именно хората, които, като се вдъхновяваме от най-значими за човека ценности, не приличаме тъкмо на “широкооката” си майка Европа? И се удивляваме така силно, че очите ни смело и широко гледат света, целия космос. Тя също е била наричана “многогласна” – това пък какво означава? Удивена,  възхитена от нещо жена с широко отворени очи, наричана “многогласна” – това ли е символът на континента Европа? Европа е “многогласна”, тя приема и насърчава “многогласността”, сиреч многото гласове правят това, което днес е Европа. Девизът на днешна Европа е “Единство в многообразието” – та това многообразие всъщност не е нищо друго освен онази многогласност, за която говори древният мит за майката Европа! Многото гласове правят днес това, което е съвременна Европа. Много нации живеят в разбирателство и приятелство, гласове на много езици разговарят и търсят приемливото за всички. Днешна Европа насърчава националното и културно разнообразие, в нея не се чува само един, а много гласове. Всички нации, независимо колко са велики и заслужили пред цивилизацията, се обединиха в една общност, в която раз-личността се поставя на най-висок пиедестал.

  Защо България има място сред това многообразие? Редица фактори биха се изтъкнали...