Html тагове в подредбата на страниците

 • Основни HTML тагове в подредбата на страниците

  Всяка HTML страница съдържа (или би трябвало да съдържа) няколко основни тага.

       Тагьт <неad>. Мислете за този таг като контейнер за цялата обща ин­формация за страницата ви. Между таговете <head> и</head> ще наме­рите обща информация за страницата ви. (Както ще видите по-късно, част от таза информация е полезна за идентификацията на страницата ви от сайтовете за търсене.) Имайте предвид, че информацията в тага <head>, с изключение на заглавието, няма да се визуализира в браузърите.

       Тагът<title>. Това е тагьт, в който задавате заглавието на Web стра­ницата си. Този таг лесно се пропуска, затова трябва да внимавате, за да не го забравите. Заглавието на страницата се показва в заглавната лента на прозореца на браузъра и затова е важен навигационен елемент, който позволява на посетителите на Web сайта ви да знаят къде се намират.

       Тагът <body>. Това е мястото, където ще поставите по-голямата част от HTML кода си и което представлява тялото на Web страницата ви.

   

   

  СЪВЕТ

  Много редактори на HTML, като например FrontPage и HomeSite, ще ви предоставят прост шаблон на Web страница, когато изберете командата File, New. Отварящите и затварящите тагове <html>, <head>, <title> и <body> ще бъдат предварително поставени в шаблона (вижте следващия фрагмент). Възползвайте се от този шаблон, за да си напомните да ги включите в документа си (с други думи, не ги изтривайте!).

   

  В следващия програмен фрагмент можете да видите шаблона на документ, който най-често се генерира по подразбиране от HTML редакторите. Този шаблон по­казва употребата на главните HTML тагове.

  <html>

   

  <head>

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">

  <meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">

  <meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> <title>New Page 1</title>

  </head>

  <body> </body>

   

  </html>

  Горният фрагмент е генериран с използването на Microsoft FronPage. (Обърнете внимание на специфичните за FrontPage тагове <мета>, които ще разгледаме по-късно.) Този шаблон съдържа всички главни тагове (както отварящи, така и зат­варящи) и подразбиращо се заглавие на страницата. Когато създавате свои стра­ници, не забравяйте да включите тези тагове и да зададете заглавие на страница­та си (използвайки тага <title>), по възможност по-описателно от "New Page 1".