'Християнската епопея' на Хенрих Сенкевич и нейните реципрочни нива в България

 •  

  Курсова   работа

  По дисциплина

  Теория и практика на славянското книгоиздаване

   Задание:

  „Християнската епопея” на Хенрих Сенкевич и нейните реципрочнни нива в България

   

  Класическите  романи в полската литература се създават в края на XIX век и началото на XX век. Произходът им датира още от епохата на Просвещението. Полският исторически роман е ярък израз на националния народен дух. Култа към миналото на народа и неговата историческа съдба, които се превръщат в една национална спасителна доктрина. Особеното положение, в което се намира Полша разположена между Прусия , Русия и Австро-Унгария, стремежа за запазване и почитане на миналото на поляците, като средство за защита от асимилация.

  Хенрик Адам Александър Пий Сенкевич е полски писател роден на 5 май 1846 г. в селцето Вола Окшеска. Постъпва в гимназия във Варшава(1858), след това учи в Юридическия и във Филолого-историческия факултет на Главното училище на полската столица (1866-1869). За да се издържа, същевременно работи. Напуска университета през 1871 г., без да положи последните изпити.Дебютира в печата още през 1869 г. с рецензия върху представления на драматурга и режисьора ВинцентиРапацки. Първите му литературни произведения излизат през 1872 г. това  са “Хуморески от чантата на Ворошило” и  “Напразно. Преди да обърне поглед към историята, Сенкевич пише разкази и повести за съвременния за него полски живот („Скици с въглен“; „Янко музикантът“; „За хляб“,и др.), някои от които и днес си остават класически примери на белетристичното изкуство.

  Сенкевич печели изключителна популярност най-напред с романовата трилогия "С огън и меч", "Потоп" и "Пан Володиовски". Там проличават безспорните му достойнства като прозаик: сладкодумно повествование, съчетаващо любовни перипетии, богат исторически фон и високи духовни ценности. Авторът пише произведенията си с патриотизмът и идеализмът, които добиват както национални, така и универсални измерения. Неговата литературна и обществена дейност е тясно свързана с тежката съдба на полския народ, която още приживе му донася и широко международно признание.Шедьовърът на живота на Сенкевич е романът „Кръстоносци“ (1900 г.), посветен на войната с Тевтонския орден.