Храносмилателна система

 •  

  Секреция,ензимно разграждане и резорбция в устна кухина – регулация на слюнната секреция

   

  Изготвил:

  Фак№:

  Храносмилането включва химична и механична преработка. При механичната храната се раздробява на малки късчета, овлажнява се и се разтваря в секретите на храносмилателните жлези. Това силно улеснява следващата-химична преработка, тъй като се увеличава общата повърхност на частиците. При химичната преработка хранителните вещества се разграждат чрез химични реакции под действието на ензимите на секретите. Действието им се облекчава благодарение на перисталтиката-двигателната дейност на храносмилателните органи. Процесът завършва с резорбция-всмукване на разградените хранителни вещества. Несмлените отпадни вещества се изхварлят навън като фекалии.

  Храносмилане в устна кухина

  Храната попада най-напред в устната кухина, където са разположени зъбите, малките слюнчени жлези и езикът. Чрез тези органи храната се смила механично, а от слюнчения секрет – и химично.

  Тук храната престоява сравително кратко време,но то е от съществено значение за започване на храносмилателните процеси.Слюнката е първият храносмилателен сок, който се отделя в устната кухина. Тя съдържа ензим, участващ в разграждането на храната-амилаза, с която се извършва разграждането на скорбялата до простата захар глюкоза. Този процес продължава в стомаха.Разположените в устната кухина голям набор от рецептори( тактилни,темперетурни, вкусови и др.) информират храносмилателните центрове  за количеството,качеството,състава и т.н  на постъпващата храна.Това води по рефлексен път до адекватна реакция от страна на регулаторните механизми,с което се създават оптимални условия за храносмилане.

  Попаднала в усната кухина храната претърпява механична обработка. Напречнонабраздената мускулатура в усната кухина осъществява възможноста зъбите да раздробяват и стриват приетата храна. Отделената слюнка сесмесва с храната и по този начин я омекчава. Езикът я обръща, оформя се хапка. Следва акта преглъщане на хапката. До момента на пристигане на хапката до корена на езика процеса е волеви, след което става неволеви. Гълтането е рефлекторен акт, който се съпровожда със затварянето на дихателната тръба и носните ходове. Неговият център е разположен в продълговатия мозък.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Секреция в устната кухина

   

  Секрецията в устната кухина се осъществява от три  двойки  слюнчени жлези :

  - подезична (glandula sublingualis )

  - подчелюстна (glandula submandibularis )

  - околоушна ( glandula parotis )