Химична нееднородност на атмосферата.Климатът – характеристика и за физична нееднородност

 •  

   

  КУРСОВА РАБОТА

  ПО

  ГЕОБИОХИМИЯ

  на  тема

   

   

  Химична нееднородност на атмосферата.Климатът – характеристика и за физична нееднородност.

   

   

   

  1.     Атмосфера

   

  Атмосферата е позната на широката общественост като въздуха. Думата

  „атмосфера” има гръцки пороизход. „Атмос” означава пара, а „сфера” – кълбо. Тя обхваща външната част на биосферата. В нея, живеят доляма част от микроорганизмите. Основната функция на атмосферата, е да филтрира ултравиолетовите лъчения от космоса, като по този начин предпазва живите организми.

  Атмосферата, която обхваща Земята е изградена от различни газове, които са и с различен обем. В зависимост от коя харктеристика разглеждаме, атмосферата може да бъде разделена на следните групи: Разделение на атмосферата според състава на въздуха, според физико-химичните процеси, според взаимодействието й с земната повърхност и разделение на атмосферата според температурата на въздуха. Най-известно е делението на атмосферата според температурата. Според нея, тя се дели на пет основни слоя. Основните групи са: Тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера и екзосфера. Между основните групи има и четири междинни слоя. Те са: Тропопауза, стратопауза, мезопауза и термопауза.

   

         Тропосфера. – Най-ниският слой на атмосферата. Този слой

  достига до 10 км височина, над земната повърхност.  Дебелината на слоя варира, като нараства от полюсите към екватора. Средната дебелина на тропосферата е около 15 км. В този слой е съсредоточена близо 90% от масата на атмосферата. Температурата се понижава с увеличаването на надморската височина

           Това е граничният слой между тропосферата и следващия

  слой – стратосферата. Височината му варира от няколко стотин метра до 2 км.

          Стратосфера – Това е слоят, който е разположен над тропосферата и тропопаузата. Дебелината варира от 10 до 50 км. Характерно за този слой е, голяма част от него е озон. Друго характерно за него е, че на височина около 30 км, температурата е постоянна целогодишно.

          Стратопауза. Това е преходен слой между стратосферата и мезосферата. Височината му варира между 44 и 44 км.

          Мезосфера. Във височина, този слой варира между 50 и 80 км. В горната част на мезосферата температурата е около – 80 градуса.

          Мезопауза. Това е слоя разположен между мезосферата и термосферата на височина 82-85 км.

          Термосфера. Във височина се простира до около 700-800 км. Характерно е повишението на температурата. Това се дължи на поглъщането на ултравиолетовите лъчи.

          Термопауза. Това е преходен слой между термосферата и екзосферата.

          Екзосфера. Това е най-външният (граничен) слой на земната обвивка. Това е последният слой преди открития космос.

   

  Според състава на атмосферата се дели на:

   

         Хомосфера. Има дебелина около 100 км. В нея попадат тропосферата, стратосферата и мезосферата.

         Хетеросфера. Това е слоят, който се простира до 95 км височина. Характерно за него е, че масата намалява с повишаване на височината.

   

  Според взаимодействието на атмосферата с планетата Земя, се разграничават следните слоеве:

         Планетарен граничен слой. Той варира от 300–400 м до 1000-1500 м. Характерна е повишената концентрация на аерозоли.

         Свободна атмосфера. Този слой се простира над планетарния граничен слой.

   

  Според физико-химичните процеси в атмосферата, тя се дели на:

         Озонсфера. Варира между 20 и 55 км височина. Характерна е повишената концентрация на озон.

         Йоносфера. Във височина се простира между 50-60 км  и достига до 400 км.

         Нетросфера. Достига до 70-90 км от земната повърхност във височина.

         Хемосфера. Това е слой, който се простира между 50 и 90 км.

   

  2.     Химичен състав на атмосферата

   

  Атмосферата осигурява съществуването и развитието на живот на нашата