Хигиена на опорно–двигателната система

 •  

  РЕФЕРАТ

  НА   ТЕМА:

   

  “ХИГИЕНА НА ОПОРНО – ДВИГАТЕЛНАТА СИСТЕМА”

   

   

  Съдържание

   

   

  1. Оценка на развитието на костната и мускулна системи.

  2. Обиколка на главата.

  3. Гръдна обиколкаизмерват се три стойности:

  обиколка в спокойно състояние;

  обиколка при дълбоко вдишване;

  обиколка при максимално издишване.

  1.3.Гръден кош:

         • пикничен;

         • астеничен;

         • нормотоничен.

  4. Основни фактори на хигиената на опорно-двигателната система.

      1.4. Хранене

      2.4. Физически натоварвания

  5. Остеопороза.

   

   

   

   

   

   

  1.Оценка

   

  Оценка на развитието на костната и мускулна системи се прави чрез измерване на някои телесни

  Показателиморфологични(ръст,тегло,обиколка на главата,гръдна обиколка и др.)и функционални(мускулна сила,отскок от място,скок на дължина от място,бягане за бързина, бягане за издръжливост,подвижност на гръдния кош и др.).Чрез сравняване с изработените нормативи за всеки от тези показатели може да се установи нивото на развитие или съществуващи отклонения за определена възраст и пол.

     Хигиенната оценка на тези показатели се извършва в училище всяка година два пътипрез м.септември и през м.май.Твърде важно е измерването и анализът да се правят съгласно физиологичните изискваниясутрин,във време от 8:00-12:00часа,тъй като дори такъв консервативен показател като ръста търпи денонощна динамика.Така например човек сутрин е с 1,5 по- висок, отколкото вечер.Това се дължи на подвижното свързване на прешлените посредством хрущялни дискчета,които след обяд изтъняват под тежестта на теглото и така намаляват стойностите на ръста.

   

  2.Обиколка на главата

   

  Важна диагностична стойност има оценката на показателя”Обиколка на главата”.При установяване на стойност под нормативите за съответния пол и възраст,трябва да се подозира увреждане на главния мозък и много често такива лица имат съпътстващи нарушения на умственото развитие.

  Увеличени над нормативите размери са суспектни за макроцефалия,която най-често е свързана с проблеми в ранното развитие на главния мозък и умствени нарушения.

   

  3.Гръдна обиколка

   

    Гръдната обиколка е важен е важен показател,както за хармоничното развитие на опорно-двигателния апарат,така и за функционалните възможности на белите дробове.Измерват се три стойностиобиколка в спокойно състояние,при дълбоко вдишване и при максимално издишване.

  В зависимост от формата на горния отвор,долния отвор и посоката на ребрата се различават три типа гръден кош: