Хербициди - въздействие върху човека и околната среда

 •  

  Съдържание

   

  История

  …………………………………..

  3

  Действие на хербицидите върху растенията

  …………………………………..

  4

  Какви са хербицидите според начина на тяхното действие?

  …………………………………..

  5

  Класификация на хербициди

  …………………………………..

  5

  Основни механизми на действие

  …………………………………..

  6

  Основни хербициди, които се употребяват

  …………………………………..

  7

  Здравето и околната среда 

  …………………………………..

  12

  Здравето и околната среда 

  …………………………………..

  12

  Екологични ефекти

  …………………………………..

  13

  Научна несигурност 

  …………………………………..

  13

  Влияние на хербицидите върху почвената микрофлора

  …………………………………..

  13

  Използвана литература

  …………………………………..

  14