Харесване и главене в село Славеино

 •  

  КУРСОВА РАБОТА

   

  ПО БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОР

   

  НА ТЕМА:

   

  ХАРЕСВАНЕ И ГЛАВЕНЕ В СЕЛО СЛАВЕИНО

   

   

  Аз искам да ви разкажа за харесването и главенето в село Славеино, което  посетих наскоро. Там разговарях с много възрастни хора, които ми разказаха за техните обичаи и традиции и по- конкретно за тези много важни за всеки човек обичаи. 

   

  Харесване.Харесването (галенето) ставало на хорото, по пътищата, на чешмите и най-  вече на межите. Ако момичето се съгласи за любов, момчето иска някакъв подарък, който да свидетелства за съгласието и да е свещена връзка за вярност.Момичето приготвя китка от босилек и карамфил. Завързва я с копринен конец,  по който има нанизани пробити сребърни пари, завива я с хубав шарен аглоак и я поднася на момчето като пита:

  -Майка ти и татко ти каил ли са да са галиме?

               -Каил са, каил, затова ти искам китка.- добавя момъка и приема китката.

  Момичето продължава:

               -Я ти яца ни вярвам, то вашите да влезат у дома, тогава ще повярвам!

               -Те ще влязат га дойде време!

   

                 Това е първото вричане и свързване. Но за да завърши с годеж и сватба трябва да знаят и да са съгласни родителите на момчето и момичето. Те се интересуват за любовните отношения на синовете и дъщерите си и ги направляват да завързват такива само с тия моми и ергени,които според тях са подходящи, като не изпущат  да предпочетат по- богатите и по- имотните. Често бащата или майката упрекват дъщерята си или сина си, че не било подходящо да люби този юнак или оная мома. Богатият трябва да се събере с богата, а бедния- с бедната. За момата и ергена трябва да се произнесат родителите, особено бащата. Достатъчно е те да са съгласни и да се насрочи сватбата. Отказът на момчето или момичето в редки случай може да развали сватбата.Такива случаи са много. През робството в женитбите се месели и селските първенци и властници. Преди сто и петдесет години Салих ага заповядал на Кара Петко да нареди, защото неговият овчар и гайдаджия Янко Яновски да се ожени за исканата от него петковка.

               Заставеният влиза във връзка с петковските първенци и насила довеждат момичето,което до полуда обичало местния учител.

               По-късно с вмешателството на каршилицките аги Рада Тодорова Доброска се оженила за Коста Костовски. Такива случаи са неизброими. И това вмешателство и налагане често носило лоши последствия.

                Като закон било по- малкият  брат и сестра да не преженят по-големия. Гого Райчевски се влюбва и иска да прежени брат си. Родителите му не се съгласят за сгодяване. Той закарал стадата в Беломорието. Деня и нощя съхнел и вехнел. Разболял  се от любовна мъка и умрял в топлото крайморие. Ето и песента:

   

  Гого си майци думаше:

  -        Ага си, майчу, поглесна,

  Нах срошничкана махолоа,

  Слънце ми грейна в сарцесу.

  Хайде ма, майчу, оглави

  На срошничкуну момиче!

  Майка на Гога продума:

  -        Походи, синко, походи,

  До догодишен Петрувден,

  Да са ожени батьо ти,

  Лефтерин девер да станиш,

  Лефтерски аглоак да носиш!