Характеристика на Агамемнон

 •               Частична характеристика на Агамемнон

   

  Агамемнон се характеризира като типичен епически герой,чрез своето желание да покаже могъществото си пред по- низшестоящите.Той е готов да се противопостави на всеки, който би дръзнал да му противоречи.

  Агамемнон е с царски произход, брат е на Менелай,чиято съпруга Елена е отвлечена от троянеца Парис. Характерезира се с качества като алчност, коварство,свадливост,бластолюбие, дързост.От гледна точка на времето Агамемнон е типичен положителен герой, на когото му е позволено всичко заради произхода му.Неслучайно Ахил се изправя срещу царя и е решен да зашити Калхас, защото вижда, че върховния вожд се самозабравя в стремежа си да властва над всички.

                Агамемнон е син на Атрей и Аеропа. Съпруг е на Клитемнестра, от която има три дъщери и един син.Той разгневява богинята на лова Артемида заради нарущеното свещено право на доброволното жертвопринощение с дъщеря си Ифигения.Притежава качества, които го правят независим и карат останалите боини да му се подчиняват.

                Неговото високо положение е достатъчно основание да се държи високомерно и независимо.Като висш вожд има право да полъчава хай-голямата плячка след всяка поредна победа над врага..Не се притеснява цам да си поиска онова,което смята, че по право му принадлежи или да откаже да върне наложницата Хризеида на баща и Аполоновия жрез Хриз. Самочувствието му на богоизбран му вдъхва увереноцт, че е неуязвим.

                Доминиращите черти в характера са безмерното му чувсво за превъзходство над останалите, арогантност и настъпателност, неотстъпчивост,себелюбие и алчност.При него липсват верни нравствени критерии за позволено и непозволено.Проявява невъзпитание спрямо по-възрастните.Въпреки всичките му отрицателни черти Омир не осъжда своя герой. Пристрасното му отношение към него се дължи на социалния му произход, заради мъжеството и решителността му.

                Омир изгражда образа му чрез постоянни епитети, разгърнати сравнения, хиперболизация.Използва също така и речева характеристика и косвено чрез отношението на Ахил, Калхас и Нестор към него.

                Неговите цели и стремежи са ограничени,понеже са подчинени към забогатване, власт и могъщество. По нищо не личи, че воюва, за да помогне на брат си Менелай.              Повечето участници в деиствието се страхуват от яростта на Агамемнон.Те са зависими от поведението му.Той е стращен не само с мислите си ,но и с делата си, казва за него Калхас.

                Върховния вожд заема ръководно място в Първа песен.Той налага волята си над всеки,които би дръзнал да му се противопостави, от него зависи бъдещето на всеки един от воините.