Генно модифицирани организми

 •  

                Генно модифицирани

                          Организми

                                ГМО

   

  1-Какво е ГМО

  2-Цели на производството на ГМО

  3- Генетично модифицирани храни (ГМХ)

  4- Видове ГМО и ГМ храни

  5- Най-големият разпространител на ГМО

  6- Опаснили са ГМО?

  7- Защитенали е България от ГМО?

  8-Закон за ГМО

   

   

   

   

  Какво е ГМО?

  Генетично модифицирани организми (ГМО) могат да бъдат микроорганизми, растения или животни, чиято наследствена информация е изменена чрез генетично инженерна технология (нарича се още “съвременна биотехнология1” или “рекомбинантна ДНК2-технология”). По своята същност тази технология представлява прехвърляне на точно определени гени3 от един организъм в друг, като двата организма може да не са от един и същи биологичен вид (напр. гени от бактерии в растения, от растения в животни или обратно). Като резултат се получават организми с нови качества, които в част от случаите не могат да бъде получени чрез естествено размножаване и стандартните техники на селекция или товаби отнело много дълго време . Генетичната модификация се използва в земеделието главно за създаване на устойчиви на болести, неприятели и на хербициди4 растения, както и за подобряване на вкусовите и хранителните качества на продуктите.

  Генно модифицирани организми или ГМО са продукти, създадени първоначално с цел да увеличат земеделските добиви от култури като соя, царевица, ориз, пшеница, домати и други, за да се бори световният глад от една страна, а от друга – да бъдат по-евтини и по-устойчиви на вредители, суша и други природни условия. Правата върху интелектуалната собственост са притежание на фирмата-производител. Земеделците трябва всяка година да купуват посевен материал (в някои случаи и определени пестициди) от притежателите на правата върху генно модифицираните семена, какъвто е случаят с терминаторните растения (безплодни растения, от които не може остане семе за посев, поради наличието на ген, предизвикващ неговата смърт). Това създава монопол на мултинационалните компании, производителки на ГМ семена и на съответните хербицидни препарати. Засее ли се едно поле с генно модифицирани посеви, всички останали посеви след време ще бъдат заразени с продукти на Монсанто (най-големият производител на ГМО и пестициди). От там Монсанто започва процеси срещу всички обикновени хора, чиито растения са били случайно заразени, за кражба на патентовано изделие. В САЩ това се случва ежедневно – Монсанто да изнудва и рекетира обикновените фермери. От години се водят процеси за милиони долари, това очаква и нашите фермери.

  ГМО се разпространяват опасно лесно. През 2000 г. проф. Игнасио Чапела от Университета в Калифорния прави съпоставка между ГМ и обикновена царевица, като за целта използва американска ГМ царевица и царевица от дивите райони на Оахака, Южно Мексико, за която е сигурно, че няма как да се зарази с ГМО. Резултатът е поразителен – дивата царевица е генно модифицирана. Изследването на Чапела предизвиква бурни реакции в Мексико, но следващите изследвания потвърждават наличието на RR и Bt гени в царевицата в 5 отделни района на страната.

  Все още няма достатъчно изследвания относно реакциите, които ГМ храните биха могли да предизвикат в човешкия организъм за по-дълъг период от време.

  Цели на производството на ГМО

  Генетичното модифициране се използва в земеделието главно за създаването нарастения, устойчиви на болести, неприятели и на широкоспектърни хербициднипрепарати. Тези ГМ растения притежават агротехнологични характеристики, коитонамаляват производствените разходи и понижават цената на получените продукти.Напоследък се създават ГМ растения, чиито нови характеристики5 са насочени къмподобряване на вкусовите им качества, хранителната им стойност, удължаване срока на

  годност, създаване на храни-ваксини и на нискоалергенни храни. Пример за хранителен

  продукт с повишена хранителна стойност е т.нар. “Златен ориз”, разработен от

  1 биотехнология - сбор от научни техники, включващи и генното инженерство, които се използват засъздаването, подобряването или модифицирането на растения, животни и микроорганизми. Модернитебиотехнологии позволяват на изследователите и селекционерите да обменят гени между организмите сголяма прецизност и ефективност.