Генеалогична класификация на езиците (езикова генеалогия)

 • Към романската група се отнася и еврейско-испанският (judeo-espafiol, judeo-espagnol - ладино), който представлява старинен испански диалект, интерферирал с други (напр. балкански) езици.

  7. Гръцка група: старогръцки (+), средногръцки или византийски (+), новогръцки.

  8. Арменски език

  9. Албански език

  10. Индийска (индоарийска) група: староиндийски (+) - ведически, санскрит; средноиндийски (+) - пракрит, пали; новоиндийски - хиндустани (хинди, урду), бенгали, пан-джаби (пенджаби), раджастани, гуджарати, асами, маратхи, не-пали, бихари, ория, кашмири, сингалски, цигански и др.

  11. Иранска група: староирански (+) - староперсийски, авестииски; средноирански (+) - средноперсийски (пехлеви, пахлави), согдийски, хорезмийски (хоразмийски), скитски (сакски); новоирански - (ново)персийски (дари, фарси), афгански (па-що, пущу. пащу), белуджски (балучи). таджикски, осетински, кюрдски (курдски), памирски езици и др.

  12. Други (отмрели) индоевропейски езици: хетски, лувийски, палайски, лидийски, ликийски, тохарски А и Б, пеласгийски, тракийски, дакийски, фригийски и др.


  Въпросителната, поставена в скоби, (?) означава, че между лингвистите няма единодушие по отношение на статута на съответния език, напр. сардински - особен италиански диалект или отделен романски език?; франкопровансалски - група диалекти на френския, диалекти на провансалския или самостоен романски език? С кръстче (+) отбелязваме, че съответният език (или цялата подгрупа) е отмрял.