Генеалогична класификация на езиците (езикова генеалогия)

 • В редица случаи на езици от едно и също семейство говорят народи, които се различават рязко по своя антропологичен тип. Например малайците, полинезийците и меланезийските негри говорят на езици, които се отнасят към малайско-полинезийско-то семейство. Не е рядкост и обратното явление, а именно племена и народи, близки по своя антропологичен тип, да си служат с неродствени езици. Такъв е случаят с американските индианци.

  Езиковото семейство обикновено се разделя на групи родствени езици. Например в пределите на индоевропейското езиково семейство такива групи са: славянската, балтийската, германската, келтската, италийската, романската, иранската, индийската група. В някои случаи отделни езици са приравнени към групи, напр. гръцкият, арменският, албанският. По-малка класификационна единица предс­тавлява подгрупата. Например:

   

   

   

  Родството на езиците, включени в дадена група (подгрупа), е много по-близко от родството на същите тези езици с езиците от друга група (подгрупа).

  Едно от най-разпространените и най-добре проучени езикови семейства  е индоевропейското.

  Индоевропейско езиково семейство

  1. Славянска група: а) източна подгрупа - руски, украински, белоруски; б) западна подгрупа - полски, кашубски (?), чешки, словашки, горнолужишки, долнолужишки, полабски (+), словински (+); в) южна подгрупа старобългарски език, български, сръбски, македонски, хърватски, , словенски .

  2. Балтийска група: литовски, латвийски (латишки, летонски), старопруски (+).

  3. Германска група: а) източна подгрупа (+) готски, вандалски, бургундски; б) западна подгрупа - немски, английски, нидерландски (холандски), фламандски, африкаанс, фризийски, идиш (?); в) северна (скандинавска) подгрупа - датски, шведски, норвежки, исландски, феройски (фарьорски).

  ** Често нидерландски се използва като общ термин, включващ холандския и фламандския, третирани като два езика или като варианти.

  4. Келтска група: а) галска подгрупа (+); б) гаелска подгрупа - ирландски, шотландски, манкс/мански (+); в) бритска (бритонска) подгрупа - бретонски, уелски, корнийски/корнуълски(+).

  5. Италийска група: (+)-умбрийски, оскийски, латински.