Физиологична психология

 • ФИЗИОЛОГИЧНА ПСИХОЛОГИЯ

   

  НЕВРОАНАТОМИЯ

   

  Предмет на ФП

  Принадлежи към невронаукитеq чиято основна цел е изучаването на връзката „Мозък-Психика” или „Мозък –Поведение.

  Основна категория е поведението – реакция на организма спрямо постъпващите външни и вътрешни дразнения,насочена към задоволяванe на основни жизнени потребности и към приспособяване на индивида към условията на околната среда.Поведението е средство за подържане на телесната хомеостаза.

  Хомеостаза – постоянството на вътрешната среда на организма.Отнася се до основни жизнени параметри като ниво на кръвна захар,артериално налягане, водно-солеви баланс,телесна температура.Живите организми са отворени системи,в които настъпват промени под влияние на околната среда.Те обаче са саморегулиращи се системиq в които еволюционно утвърдени регулаторни системи възстановяват настъпилите промени.

  Понякога обаче хомеостазата не може да се възстанови без целенасочени поведенчески прояви.Например при обмяната на вещeстватата, чрез разграждане на мастна тъкан се осигурява енергия ....но ако този процес продължи....започва разграждане на други части от тялото.

  Подържането на телесната хомеостаза се извършва от нервната и хуморалната системи

   

  Видове поведение:

  Най-общо се разделя на вродено и придобито.Вродените поведенчески реакции са генетичноопределени и стереотипни. Към тях са:безусловните рефлекси и инстиктивните форми на поведение.

  Безусловните рефлекси са свързани с основни жизнени процеси и са налице при новороденото.хранителни/сукане,плюене,слюнкоотделяне/,защитни /кашляне, кихане, отдръпване/, ориентировъчни /ориентиране към нов стимул/,полови рефлекси/ерекция,еякуляция/,двигателни

  Инстинктивните са общи за определн биологичен вид,видово специфични/родителско поведение,половото поведение/.

  При човек и бозайниците една от основните инстиктивни форми на поведение е подръжанието,защото без нея обучението е немислимо.

  Придобитото поведение-поведенчески реакции които се обучават,от голямо значение са процесите на обучение.

   

  Устройство и функции на нервната тъкан

  Изгражда се от 2 вида клетки /нервна тъкан/:  неврони и невроглиа.

  Същинските нервни клетки са невроните .Броя им е около 100 млрд.В структурно отношение се състоят от: клетъчно тяло и различен по брой и дължина израстъци/къси и дълги/.Късите се наричат дендрити и излизат на широка основа на тялото на неврона/като корона/ .Чрез дендритните клетки получаваме информация от други клетки /те са антените на клетките/. Дългите израстъци наричаме  аксони/неврити/.Чрез продълговат израстък клетката предава на другите клетки обработена от тялото на дендрона информация.Аксоните завършват с тънки разклонения нар. колатерали, чрез които влиза в контакт съ съседните нервни клетки.

  Аксоните на повечето неврони са обвити с млечно бяла обвивка нар Миелинова.Тя ускорява провеждането на нервните импулси.Процесът на миелинизация започва още в утробата и е част от развитието на НС.Правилното му протичане води до многократно разширяване на двигателните и интелектуални възможности на индивида.Когато не протича този процес – изоставяне в двигателно и интелектуално развитие.В зряла възраст процеса на демиелинизация водят до тежки неврологични смущения,като загуба на зрение,координация и точност на движение/паркинсон/