Елементи на HTML

 •  

  Елементи на HTML

  HTML документ е текстов файл, съдържащ:

         Обикновен текст;

         Команди (тагове);

         Атрибути;

  Когато се разглежда кода на HTML-страницата се вижда, че командите на езика лесно се различават от обикновения текст – разликата се състои в това, че всички команди на HTML са затворени в ъглови скоби:< и >. Обиковения текст е разположен в пространството между командите.

  Повечето команди в HTML притежават различен брой атрибути. На повечето атрибути се задават някакви стойности.

  <команда    атрибут = "стойност"   атрибут = "стойност"   ...>

  Kомандите на езика почти във всички случаи са обединени по двойки - една начална и една крайна команди, като началната команда задава началото на някакъв ефект и е затворена между скобите < и >, а крайната команда задава край на ефекта, предизвикан от началната команда и представлява същата дума, изписана също между скобите < и >, но с наклонена надясно черта отпред: /.

  Например, началото на един HTML-документ е командата

  <html>,

  А края на HTML-документа е командата

  </html>.

   

  В езика HTML командите се наричат "тагове". Таговете могат да се задават с малки или с големи букви или с малки и големи едновременно.

   

  Работна среда за създаване на HTML-документ

  За да създадете HTML-страница ви е нужен текстов редактор(напр.Notepad).

  След като отворите Notepad напишете в него следното:

  <html>University of Rousse-IIT</html>

  Запазете файла като index.html, след което може да я отворите с браузър.

   

  Таг за коментар

  <!-- Тук може да се напише коментар, който няма да повлияе на HTML-документа -->

   

  Структура на HTML-документ и правила за влагане на тагове

   

  <HTML>

  <HEAD>