Екологична ферма за производство на мед и пчелни продукти

 •  

  ЕКОЛОГИЧНА ФЕРМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО

  НА МЕД И ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ

   

   

   

  Биологичното производство е насочено към бъдещето, не само поради екологични причини. Търсенето на биологични и органични продукти нараства лавинообразно навсякъде посветапоради  прекалената замърсеност на останалите хранителни продукти с изкуствени вещества, консерванти, подобрители и др.

  Биологичното пчеларство е пчеларството практикувано в екологично чисти райони,без интензивно селко стопанство. Пчеларство без използване на синтетични лекарствени средства и подсладители за подхранване на пчелите. Поради близостта до природата пчелния мед добит при биологичното пчеларство е с много добри вкусови,хранителни и лечебни свойства.

  Основна роля при екологичното пчеларство играе пчеларят,който избира района,технологията на отглеждане на пчелите,тяхното лекуване,начините за извличането на пчелните продукти и др.

  Много важен е изборът на район за пчеларстване-мястото на което ще се разположат пчелините. Много е важно това да е екологично чист район,в близост до който не са разпложени промишлени предприятия.В близост до пчелините не трябва да се развива интензивно селско стопанство,тъй като при конвенционалното селско стопанство се използват изкуствени торове, пестициди,хербециди и редица други вещества,които замърсяват средата,а оттам и пчелния мед.

  1.За нас-

  Троямед” е един от пионерите в производството на биологичен пчелен мед в България. Троямед ЕООД е фирма, насочена и специализирана в добиването на биологично чист пчелен мед и пчелни продукти. При извличането на биологичен пчелен мед и други пчелни продукти се прилагат добрите пчеларски практики и изискванията на НАССР.

  Фермата е насочена към поддържане на природните жизнени цикли, а не към увреждане на природата. Разполага с 70 кошера, разположени на 25дка. Фермата е оградена от трайни насъждения-сливи, ябълки, череши, круши. Има насъждения от лозя и тиквени растения. В близост до фермата преминава река.

   

   

   

   

   

  Производство на мед и пчелни продукти за периода 2006-2008г:

  Година

  Кошери

  Добив мед(кг)

  Добив прополис(кг)

  Добив восък

  (кг)

  2006

  65

  1105

  78

  118

  2007

  70

  1050

  80

  128

  2008

  70

  1260

  83

  135