„Една българка” Иван Вазов

  • Разказът на Иван Вазов „Една българка” е творба, която разкрива величието на една от многото българки жени в последните дни на робството, когато националноосвободителната борба на народа ни изживява своите героични и трагични дни. Целта на автора е не само да възпее подвига и саможертвата на бунтовниците, a да ни покаже,че изключителни качества притежават и обикновените българи. Като избира баба Илийца за свой главен герой, авторът внушава идеята, че епохата ражда личности, че превръща обикновения човек в герой. В образа на челопеченката  е въплътена представата на писателя за истинска българка, съхранила у себе си онези човешки добродетели и християнски ценности , които са помогнали на народа да устои през тежките години на робствотo.