'Дядо Йоцо гледа' на Иван Вазов

 •  

  Курсова работа

  по

  българска литература

  на тема:

  «Иван Вазов и образът на “гледането” в разказа “Дядо Йоцо гледа”»

  Съдържание

   

  I.  Увод.................................................стр. 3.

  II.                     Присъствието и позицията на автора - важна композиционна особеност на Вазовия разказ………………………………………...стр. 5.

  III.               Духовниятпейзаж на българското в разказа на Иван Вазов “Дядо Йоцо гледа”…..….......................................стр. 23.

  IV.                Изводи..............................................стр. 38.

  V.                      Литература.......................................стр. 42

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  І. Увод

   

          Подчертано прост и непретензиционен като композиция и стил, разказът “Дядо Йоцо гледа” (1901) е един малък белетричен шедьовр, който манифестира изключителното майсторство на Вазов да въплъщава проблемите на националната съдба в пластични и убедителни човешки характери.

  Целта на тази курсова работа е да се разкрие смисловото битие на образа на “гледането” в творбата във връзка с авторовата позиция по отношение на следосвобожденската действителност, провокирана от размислите му за възрожденските идеали и тяхното претворяване в живота.