Дядо Горио на кръстопътя между чувствата и разума

 • Методическа разработка на урок по литература за 10. клас на тема:

  „Дядо Горио на кръстопътя между чувствата и разума“

  Добър ден, ученици! Пригответе се за работа и да започваме.

  Малко са творците в световната литература, които се превръщат в класици след дълги години на провали и неуспехи при опита им да създадат добро художествено произведение. Балзак е един от тях.

  Кога изгрява звездата на Балзак?

  Звездата му изгрява, едва след като у него се поражда идеята да създаде уникално в световната литература явление – цикъла от белетристични творби „Човешка комедия“.

  „Дядо Горио“ е част от този цикъл.

  Коя е основната тема на романа?

  В романа се разкрива трагичната съдба на фанатично влюбения в дъщерите си дядо Горио.

  Този час ще спрем вниманието си на образа на дядо Горио. Освен това ще се опитаме да определим на какво се дължат неговите постъпки – на чувствата или на разума. Запишете си темата :

  Дядо Горио на кръстопътя между чувствата и разума“

  Главното лице, с което са свързани събитията, описани в романа, е дядо Горио. Като разказва за съдбата на този старец, писателят в същото време излага законите и нравите в обществото, където парите, златото, богатствата се ценят повече от човешки живот.

  Кога за пръв път се появява героят в творбата?

  Дядо Горио се появява още в началото на романа.

  Къде в повествованието се появява дядо Горио?

  Творбата започва с описания на улицата, пансиона, дрехите на пансионерите и самите пансионери. След което се появява и дядо Горио.

  „Подобна група хора трябваше да представя и действително представяше в умален вид обществото с всички негови съставки. Между осемнадесетте сътрапезници се намираше както в колежите и изобщо във всяко общество едно нещастно отхвърлено създание, върху което се изливаха цялата злоба, подигравките...Този клетник беше бившият производител на макарони дядо Горио, когото всеки художник или повествовател би избрал за централна фигура в нашия разказ.“

  Защо точно на това място в развитието на сюжета авторът е избрал да представи дядо Горио?

  Авторът сам посочва, че това е централната фигура в разказа. Това е и причината неговата поява да е като върхова точка в изложението на обстановката и героите в пансиона.

  Как е цялото име на героя?

  Името на героя е Жан-Жоашен Горио.

  Знаете ли какво означава името му?

  Името му „Горио” означава горестпечал, мъка, скръб и откроява страдание, неудоволетвореност и горчивина.

  Как го наричат в началото на повествованието? Как го наричат след това?

  В началото на романа го наричат „госпорин Горио“

  „Може би нехайната щедрост, с която дядо Горио се бе оставил да го мамят – по това време го наричаха господин Горио – бе причината да го сметнат за глупак, неразбиращ нищо от сделки.“

  Наричайки го „дядо”, останалите герои изграждат чувство за пренебрежение, снизходителност. Чрез това обръщение показват, че той е човек, който незаслужава внимание и уважение.

  Каква е причината от „господин“ да го наричат „дядо“?

  Когато обеднява и започва да сменя стаите в пансиона и намаля парите за наем преминава от „господин“ в „дядо“.