Десетте божи заповеди и тяхното място в живота на човек

 • ДЕСЕТТЕ БОЖИ ЗАПОВЕДИ И МЯСТОТО ИМ В ЖИВОТА

  НА ЧОВЕКА ОТ ХХІ ВЕК

  /ЕСЕ/

   

  ХХІ век – век на техника и високи технологии , време на забързано ежедневие и динамичен живот. Сред морето от информация, проблеми и различни емоции човекът сякаш губи ориентири и вярната посока, губи своята идентичност в борбата с ежедневните трудности и в битката за оцеляване... Какви са моралните ценности и устои на човека днес? Човекът, който е част от общество, в което за да оцелее или за да преуспее, трябва да се превърне в лицемер, мошеник, използвач и в какво ли още не, показвайки тъмната страна на своята същност, но за жалост не и да бъде Човек!!!

  След тези не толкова оптимистични размисли като лъч надежда, за съхранение на малкото останало човешко в човека, се явяват Десетте божи заповеди. Дадени от Бога на Моисей, в Синайската планина преди хилядолетия, те са онзи морален кодекс, който век след век е съхранил човечеството в нравствено отношение. Макар и в отделните си части тези заповеди да са били разбирани по различен начин от юдеи и от християни те все пак са имали и имат една и съща цел – почитане на Бога и съхранение на обществото. В напрегнатото ежедневие ние можем да се докоснем до заръките на небесния ни Отец като разгърнем Библията, посетим църковния храм, дори и в часовете по литература. Достатъчно ли е обаче само да ги прочетем или чуем?! Отговорът съвсем логично е да бъде НЕ! Какво влияние може да има слово, което не докосва душата и сърцето, а само сетивата ни?! Никакво разбира се... Вярата и разумът съхраняват човека като личност и като мислещо същество. Вярата е тази, която ни помага да запазим своя морал и своите нравствени ценности. Ежедневието ни залива с новини за убийства, измами и какво ли още не, което съвсем логично ни подтиква да си зададем въпроси като: Актуални ли са днес тези 10 Божи заповеди?  Имат ли те своето място в живота на човека от ХХІ век, който е отправил погледа си към звездите и мисълта си към поредното научно откритие? Човекът, който сякаш играе ролята на Бог!!!

  Ако бъдем достатъчно откровени пред себе си трябва да признаем, че е ни-щожен процентът на хората, които стриктно спазват тези „закони”. За оста-налите пречка е начинът на живот, който е различен от този на човека от времето на Моисей, а и промененият негов начин на мислене, светоглед, цели и мечти. Въпреки всичко това заръки като „Не кради”, „Не убевай”, „Почитай майка си и баща си...” и т.н. колкото и да отричаме или да не осъзнаваме ще бъдат винаги основополагащи за човешкото съществуване и оцеляването на хората като същества, създадени по Божия образ и подобие.

  В заключение на моите размисли мога да кажа, че един от начините да се съхраним като мислещи и разумни същества, със свой морал и нравствени ценности, е да обръщаме все по-често поглед към тези десет прости на пръв поглед, но в същото време с толкова дълбок смисъл правила и да се стремим да се придържаме към тях, за да можем с достойнство да наречем себе си хора и то с главна буква! Нека да станем част от групата на възраждащия се, като феникс от пепелта на изкушенията, морален човек, за когото добродетелите са приоритет за сметка на парите, властта и имотите!!!