Делото на светите братя Кирил и Методий

 • Курсова работа

   

  На тема

   

   

  Делото на светите братя Кирил и Методий

   

  есе

  Упованието в словото и в неговата непомръкваща светлина, жаждата за знание, нуждата от общуване –товали е съществения фактор довел до раждането на думите и буквите, до онази искрица - писмеността?В забързаното ни ежедневие  дори не се замисляме колко бедни бихме били без буквите, без книгите, колко мрачно щеше да е съществуването ни. Именно чрез писмеността езикът се превръща в този неугастващ пламък, който осветлява бъдното.Дали сме велики,  дали сме побеждавали или губели - не е това най-важното за един народ. Не е това най-важното и за мен. Да познаваме  рода и езика си, да ги тачим и обичаме - това е нашето призвание и то е и наше спасение. Без тях ние  ще сме само бездушни тела, които съшествуват, но не живеят и затова ние, като истински българи трябва да разнасяме и пазим езика и рода ни, където и да идат, защото те са светлината в пълния мрак, светлина, която винаги ще ни показва пътя към физическата и духовна свобода, светлина, която никога не ще угасне... И от тук идва въпросът – чие е това дело на светлината? Това дело е постигнато благодарение  на самоотвержения труд на Кирил и Методий. Именно тени дават  възможност за духовен и културен напредък.

  Създаването на славянската писменост е звездният миг за България и българите, който става спасителен и  открива нови пътища за развитие. Братята от Солун обаче е трябвало да преодолеят много препятствия. Техният път е белязан от победи и поражения, от възход и падения. Но всичко това в името за една добра кауза – а именно за възникването на писмеността ни.

  Кирил и Методий са не просто създатели на първата славянска азбука, но и апостоли на вярата. А това означава, че те проповядват автентичното и божествено Христово слово и отварят вратите на Истината пред славянския народ. Самата азбука е средството, с което това слово се съхранява и придобива вечен живот. Затова и мисията, и делото на светите братя трябва да се изучава и оценява от гледната точка на светото тайнство на сътворяването на буквите и произнасянето на Божиите слова на славянски. За живота и дейността на двамата славянски просветители са запазени сведения в голям брой старобългарски, латински и гръцки източници. В литература ни  съществуват   изобилие от факти за тяхното величаво дело.

  Какво научаваме от тях за живота и дейността на двамата първоапостоли?

  Кирил и Методий се родили и израстнали в Солун в семейство със знатно потекло. Бащата Лъв е друнгарий – военна и административна длъжност. Името на майката – Мария. Още от деца те проявяват изключителни качества. Методий, по-голямият брат, е роден през 815 година, а Кирил – през 826 или 827 година.

  Данните за ранния период от живота и дейността на Методий са оскъдни. Той се отличава с високи умствени качества и получава добро образование, поради което е привлечен в областното управление на Византийската империя. Той изпълнява длъжността управител  на област, по късно се отдава на военноадминистративна служба.

  Кирил проявява още в ранно детство забележителни интелектуални качества. Получава първоначалното си образование в Солун, по-късно постъпва в Магнаурската школа в Константинопол. Впечатляващо е старанието на Константин. За малък период от време в това висше училище той усвоява граматиката, след което се заема с изучаването на други науки – геометрия, диалектика, философия, реторика, аритметика, астрономия, музика и всички елински изкуства.

  Оценявайки по достойнство качествата му, византийският император изпраща Кирил на църковна и дипломатическа мисия при сарацините(арабите) с думите: "Философе, чуеш ли какво говорят скверните агаряни против нашата вяра? Понеже си служител и ученик на св. Троица, иди и им се противопостави! ". Кирил тръгва по онзи път, по който да защити нашия народ, нашата вяра...Тук философът се изправя срещу високообразовани опоненти. Изправен пред онези хулители, които сочейки ни с пръст, говорят: "Че как вие, християните, които вярвате в единаго бога, го превръщате на три, казвайки, че има отец и син, и дух ? Ако може да обясните явно, изпратете мъже, които могат да говорят по този въпрос и да ни оборят!" Водят се разностранни диспути, но боравейки мъдро и умело със словото, той спечелва доверието и уважението на арабите и защитава авторитета на Византия и християнството.Словото е най-доброто оръжие, с което той защитава своята позиция, своята родина и самия себе си. След завръщането си от тази мисия Кирил се оттегля в манастира Полихрон, където неговият брат Методий е игумен.

  Това ли е периодът , в който двамата братя замислят създаването на славянската азбука и се подготвят за своето велико дело? Твърди се, че по това време между тях и българския княз Борис I е имало уговорка за създаване на писменост за България, която първо да бъде канонизирана извън страната, за да се предотврати противодействие от страна на византийците. До появата ѝ обаче трябва доста да почакаме...

  След успешната мисия при сарацините,  Кирил и Методий, са изпратени и на втора мисия – при хазарите. Тази мисия открива нови прояви на богато надарената личност на Кирил. По време на мисията се проявяват изключителния филологически талант на Кирил. Тук той намира евангелие и   псалтир на някакъв загадъчен  "рушки език". След като отделя гласните от съгласните, той започва бързо да чете. Способността му да усвоява чужди езици, помага на Кирил в споровете със своите опоненти. За успеха му в тази мисия ясно говори писмото на хазарския каган до византийския император: "Господарю, изпратил си ни такъв мъж, който ни обясни чрез слово и примери, че християнската вяра е света. И като разбрахме, че това е истинската вяра, заповядахме да се покръстят самоволно...ние всички сме другари и приятели на твоето царство и сме готови да ти служим, дето поискаш."