Цифрови технологии в тримерната графика

 •  

   

   

   

   

  ЦИФРОВИ ТЕХНОЛОГИИ НА ТРИМЕРНАТА ГРАФИКА

   

   

   

  РЕФЕРАТ

   

   

   

  Компютърната графика се използва най-често за различните приложения на дизайна като например разработване на архитектурни визуализации включително и на интериорно обзавеждане, при някои географски информационни системи и най-вече при видео игрите.

   

  2D графика

  Графика, която се реализира в една плоскост. Например потребителския интерфейс .

  2D графика е неразделна част от рекламата и от първостепенно значение при създаването на корпоративна идентичност, лого дизайн, визитни картички, брошури, картички и подаръци, календари, илюстрации за печатни продукти и т.н.

  След като имаме един графичен обект, върху него могат да се прилагат различни методи за промяна на състоянието му. Възприето координатите на даден обект да се записват в матрица, за да е по лесна работата ни с тях. Съответно върху един обект могат да се прилагат няколко вида трансформации, най често използваните от които са описани по-надолу:
  1.Транслация (преместване) - За транслиране на точка с координати (X,Y) в точка с координати (X’,Y’), с вектор на транслация (M,N), се използват формулите:
  X’ = X + M и Y’ = Y + N
  Както казахме, простите двумерни трансформации, могат да се представят с матрици [3х3], координатите на точката се записват в матрица с 3 колони по следният начин А (X, Y, 1). Последното се прави с цел да се изравнят матриците за по-лесно смятане. Ето я и самата транслираща матрица с вектор M,N: 2. Ротация - около началото на координатната система , и с ъгъл Ъ - За ротация на точка с координати (X,Y) в точка с координати (X’,Y’), с ъгъл Ъ, се използват формулите :
  X’ = X.cos(Ъ) - Y.sin(Ъ) и Y’ = X.sin(Ъ) - Y.cos(Ъ)
  Като цяло 2D графиката и растерния дизайн се използват най-често в Интернет и са основна част от графичните концепции на уеб сайтовете и участват в съвременния уеб дизайн при изработката на web сайтове, тъй като дизайнерите знаят, че най-важната част от един сайт е, неговия дизайн - в това число графичните изображения, които в Интернет браузърите могат да бъдат визуализирани като растерни - .JPG, .GIF, .PNG.


   

  3Dграфика

  Процесът за създаване на тримерна компютърна графика протича в няколко последователни етапа: тримерно моделиране за изграждане на формата на обекта, анимация, която описва движението и разположението на обектите в една сцена и тримерно рендериране, което генерира изображението на обекта.

  3D презентация прави много по-голямо впечатление на зрителя. Това се дължи на факта, че е с голям обществен ефект и благодарение на съвременните приложения 3D графики дават възможност за представяне с по-напреднали ефекти и много по-интересна интерактивност.

       Data Viewer е програма за преглед на 3Dграфики

  .

   

   

  Към тримерните преобразувания, най-общо спадат преобразуванията от хомогенни координати в 3D транслация, и ротация. Матрицата за преобразуване, на хомогенните координати в триизмерни, е: P=[x,y,z,1] Tранслирана. Стрелките показват положителната посока на въртене по осите. За да можем да правим някакви преобразувания с даден обект, ние трябва да умножим точките които го описват с някоя от следните матрици, в зависимост от действието което ще извършваме върху него. За лекота, точките на обектите също се разполагат в матрици, а четвъртият ред и колона, се слагат за да не се променят самите матрици при умножението им. Има случай когато трябва да извършим две трансформации върху една и съща точка. Тогава можем да умножим двете матрици на трансформация, и вече с получената матрица да умножим и точките.