Биомеханика и кинезиология с функционална диагностика

 •  

  РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ„ АНГЕЛ КУНЧЕВ „

   

  РЕФЕРАТ

  по Биомеханика и кинезиология с функционална диагностика

  Тема: Видове захвати

  Захват

  Това е способноста на ръката да обхваща и задържа различни обекти.

  Кинезиологично има три вида захвата:

  1.      Силови захвати

  Характеризират се с участието на дланта, т..е. обектът се задържа и притиска между пръстите и дланта. Палеца осъщвствява противоположен натиск, който увеличава силата на захвата.Силовите захвати изискват предимно изометрично мускулно действие. Пръстите са флексирани, ротирани навътре и отклонени в улнарна посока. Степента на флексия зависи от размера на захванатия предмет. Когато захващания обект е достаъчно малък, палецът притиска допълнително дисталните фаланг на втори и трети пръст. Този захват се нарича ЮМРУЧЕН.Според формата на захванатия предмет силовите захвати могат да бъдат СФЕРИЧНИ,ЦИЛИНДРИЧНИ и др.

  При силовия захват, най-голяма компенсативна сила развиват четвърти и пети пръст. Тяхната флекция се контролира предимно отn. ulnaris , т.е. този нерв контролира Силовите Захвати. Освен флексорите на четвърти и пети пръст, които активно участват при силовите захвати,са mm. interossei-флексорите и аддуктурите на палеца. Ектензорите на китката също са активни, за да обезпечат екстензията и проксимална стабилизация на китката.

   

  2.      Кукест захват

  Осъществява се от пръстите, без участието на дланта и палеца. Той се характеризира с малка сила, но има значителна издръжливост, тъй като ангажира дългите мускули на 2-5 пръст.

   

  3.     Прецизни захвати

  Предметът се захваща между палеца и останалите пръсти, без участието на дланта. Мускулното действие е предимно изотонично. Богатата сетивна инервация на пулпите на пръстите дава възможност за прецизно боравене със захванатия предмет. На практика прецизните захвати се осъществяват предимно между палеца и показалеца. Вариантите на пулпа с пулпа,връх с връх или пулпа с латерална част на показалеца. При трипръстов захват , пръстите могат да захващат различни по големина предмети благодарение на подвижността на дисталния напречен свод.

   

   

          Ключов захват

  Този захват е разновидност на прецизнити,при него има повече сила и се осъществява между палеца и радиалната повърхност на втори пръст.Той дава възможност за включване на аддуктора и късия флексор на палеца, като едновременно обектът се контролира от чувствителните повърхности на палеца и показалеца.