Биография и творчество на Пушкин - план-конспект на урок по литература - Руски романтизъм

 • План- конспект на урок по литература

   

  Тема:Руски романтизъм

  Александър Сергеевич Пушкин- биография и творчество

   

  Учебник: Литература за 10 клас, издателство „Анубис

   

   

  I.      Цели и задачи:

  1.       Цели:

  1.1  Образователни:

        овладяване на знания за биографията и творчеството на Александър Пушкин;

        разширяване на литературните познания на учениците;

  1.2  Развиващи:

        вникване и разбиране на учебния материал;

        развитие и обогатяване на знанията за руския романтизъм и творчеството на Александър Пушкин;

  1.3  Възпитателни:

        развиване на творческо мислене и анализ;

  Образователните, развиващите и възпитателните цели се развиват едновременно!

  2.       Задачи:

        да се запознаят учениците с биографията на Александър Пушкин;

        да се сформират и натрупат знания за творчеството на Александър Пушкин;

        да се провокира познавателното и  изследователското любопитство у учениците;

   

  II.    Ход на урока:

        За нови знания

   

  III.Методи:

        Лекция