Азиатски тигри и лъвове

 •  

  АЗИАТСКИТЕ „ТИГРИ” И АЗИАТСКИТЕ „ДРАКОНИ”

       

  Азия е най-големият континент на Земята. Има уникални демографски, икономически и културно - политически особености. На нея се падат 33% от световната територия,62% от населението на Земята и 33% от световния брутен вътрешен продукт. В Азия се зараждат най-древните цивилизации в света. Поради голямото природно и социално-икономическо разнообразие, в Азия са се оформили 4 цивилизационни региона - Източна и Югоизточна Азия, Южна Азия, арабско - ислямски регион и евро - азиатски регион. Последните два имат териториално присъствие и в Африка, и в Европа. В Южна, Източна и Югоизточна Азия живее всеки втори жител на Земята. По-голямата част от населението на континента се отличава с ниско жизнено равнище. Изключение са жителите на Япония, Сингапур, Тайван, Израел, Малайзия, Бруней и богатите на нефт и газ арабски държави. С най-голямо стопанско значение е регионът на Източна и Югоизточна Азия- в него се произвеждат 85% от БВП на континента.

         Азиатско - тихоокеанският регион, включва държавите от най-източната част на континента (Япония, Корея, Виетнам, Тайланд, Тайван, Лаос, Миянмар, Малайзия, Филипини, Индонезия), руското тихоокеанско крайбрежие, Австралия, Нова Зеландия и няколко групи тихоокеански острови - Мариански, Каролински, Маршалски, Соломонови и други.

         Азиатският регион, се формира в десетилетия след Втората световна война в резултат на бурното икономическо развитие на Япония, на разрастването на връзките на Източна Азия с Австралия и Югоизточна Азия, както и на бързия икономически възход на ново индустриализиращите се страни в Азия, наричани често “азиатски дракони”-Република Корея(Южна Корея),Хонконг, Тайван, Сингапур. Днес,Азиатско - тихоокеанският регион, е най-динамично развиващият се регион в света и “мотор” на Австралия, той е ядрото на този макро регион.

         Ядрото наАзиатския регион,  е Япония, а Австралия и Нова Зеландия играят ролята на доставчици и пазари за промишлените стоки на Япония и на “азиатските дракони”.

        Регионът има голям природно - ресурсен потенциал. Значителни са запасите от горива и рудни полезни изкопаеми. Благоприятни за развитието на енергетиката и земеделието са хидроклиматичните условия. Същевременно високата степен на антропогенно въздействие предизвиква влошаване на състоянието на околната среда. В най-гъсто населените страни се наблюдава недостиг на води и обработваеми земи. Неблагоприятни са и тенденциите на нарастващо обезлесяване.

   

  Азиатските „тигри”-Тайланд,Малайзия,Индонезия

  и Филипините,

  са страните,коитов края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век регионалните им икономики се покачват с изключителни темпове - 8-12% ръст на БВП. Това постижение е признато от икономическите институции от ранга на МВФ и Световната банка, и става известно като „азиатското икономическо чудо".

  ТАЙЛАНД

  Кралство Тайланд е държава в Югоизточна Азия. Тайланд е известен и с името Сиам, официално наименование на страната до 1949. Площта й е 514 311 км²,има население 64,6 млн.(2006г.)жители. Гъстота 126 жит. на кв. км. Естественият прираст е 17. Средна продължителност на живота - мъже - 67 г., жени - 72 г.

  Официален език-таи,столица още от 1782 г.-Бангкок-”Градът на кралете”,БВП-на 33-то място,за 2007г.-общо 245млрд.$,на човек-3 737$,валута-бат,религия-будизъм(95%), форма на управление-конституционна монархия.

         знамегерб