Анатомия и морфология на растенията

 • РАСТИТЕЛЕН СВЯТ

   

   

  АНАТОМИЯ И МОРФОЛОГИЯ НА РАСТЕНИЯТА

   

  Ботаниката е комплекс от биологични науки за растенията.

  Той изучава:

  - закономерностите и особеностите на външния и вътрешен строеж на растенията,

  -  тяхната жизнена дейност,

  - разпространението им върху земното кълбо,

  - тяхната взаимна връзка и взаимоотношения с  околната среда,

  - произхода и еволюцията на растителния свят и пр.

   

  Причини да изучаваме растенията

   

           • Изхранват света – директно или индиректно (те са в основата на почти всички хранителни вериги). Почти всичката храна която ползваме е от растителен произход - зърнени храни, зеленчуци, плодове, захар, растителни масла, животински продукти

           • Източник са на много важни естествени продукти като памук, лен, хартия, дървесина, каучук, коприна.

           • Много от растенията са популярни стимуланти(чай, кафе, какао, тютюн) или имат лечебни свойства - бяла върба, лайка, шипка, валериана, липа и др.

           • Повечето алкохолни напитки се получават чрез ферментация на грозде или ечемик.

           Участват в произхода на фосилните горива – въглища, суров петрол, натурален газ.

           • Те са удобни обекти за проучване на фундаментални жизнени процеси(делене на клетките, синтеза на протеини), като позволяват да се избегнат етичните дилеми съпътстващи същите проучвания при клетките на човека и животните.

           • Растенията абсорбират въглероден двуокис(който е един от газовете причиняващ глобалното затопляне) и генерират кислород при фотосинтезата

           • Проучванията върху растенията ни помагат да разберем по-добре промените в околната среда и в много случаи служат като ранна предупредителна система за настъпващи важни промени в нея.

   

  Днес на Земята са известни повече от 3000 бактерии и синьозелени делки, над 1 200 000 животни и повече от 350 000 растения.

           Единството на живия свят се изразява в характерния химичен състав/ нуклеинови киселини и белтъци/; обмяната на веществата; способност за саморегулация; самовъзпроизвеждане; дразнимост; растеж и др.

   

  Съществени различия между растенията и животните:

  Самостойно хранене / автотрофни, фотосинтезиращи/

  Неподвижен начин на живот

  Неограничен растеж и голяма фотосинтезираща повърхност

  Целулозна клетъчна стена

   

  Значение на растенията:

  - консервиране на слънчевата енергия

  - образуване на органични съединения

  - обогатяване на атмосферата с кислород

  - растителни ресурси

   

   

  Клетката е структурно обособена основна форма на организация на живата материя, в която са съсредоточени всички прояви на живота: