Анализ на стихотворението 'Не те измести никой' от Елисавета Багряна

 •  

  Курсоваработа

  по

  Литературознание

   

  НЕ ТЕ ИЗМЕСТИ НИКОЙ

         Елисавета Багряна

  Не те измести никой в тази къща.
  И стола ти е празен в моя кът,
  и в книгата ми никой не обръща
  листа - недоизчетен този път.

  Не гледа в лятна вечер никой с мене,
  на прага седнал, звездния екран,
  и никой не поема удивено
  букета, рано сутринта набран.

  Когато зъзна, никой не намята
  с любов на плещите ми топъл шал -
  и в жега, с витошка вода налята,
  не ми е нежно чашата подал.

  Минава пак година след година
  и сменя се сезон подир сезон.
  Връхлита буря, свлича се лавина,
  от сняг или от плод се скършва клон...

  И видимо в дома тук няма нещо
  за тебе да напомня всеки миг -
  ни някакви любими твои вещи,
  ни в рамка на стената твоя лик.

  Ти с въздуха край мене ме обгръщаш,
  в кръвта ми влязъл, твоя пулс тупти -
  не те измести никой в тази къща,
  в която всъщност и не влезе ти.

  1959

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Анализ:

      Стихотворението „Не те измести никой” на Елисавета Багряна е част от „Боянски цикъл”. Други стихотворения от този цикъл са „Вечер” ,„Говоря с тебе” , „Върхът”. Всички те са породени от болката по смъртта на любимия. Поетическият свят в тях е богат и многозначен. Тези произведения съдържат нравствената красота на любовното чувство. Страданието в тях е превърнато в тиха тъга. Стилът на Елисавета Багряна в тези стихотворения е изчистен и няма емоционални изблици. Основната им задача е да изразят чувствата и мисълта без излишно претрупване. Стиховете са изчистени от тропи и покоряват с красотата и хармоничността си.

      Хармонията между форма и съдържание в една от най – завладяващите творби в цикъла - „Не те измести никой” е постигната чрез самото звучене в стиха. Творбата е съставена от шест строфи с по четири стиха във всяка една от тях. Строфите са изометрични. В стихотворението се редуват шестстъпен и петстъпен ямб и броят на сричките е съответно 11 при шестстъпния ямб и 10 при петстъпния. Творбата е написана в свободен стих. По място в строфата римите са кръстосани (къща – обръща; кът – път). По вид на клаузулата са: мъжки (екран – набран; шал – подал; сезон – клон; миг – лик) и  женски (къща – обръща; намята – налята; година – лавина). В стихотворението има бедни (мене – удивено) и богати рими (екран – набран ).

      Тропи:

  -         Епитети: „топъл шал” ; „любими твои вещи”

  -         Метафори:  „звездния екран”

  Като цяло стиховете са изчистени по отношение на тропите.

      Фигури:

  -         Парадокс  :  последната строфа

      Поетическа фонетика: има алитерация на съгласните „т”(„щ”) и „н”.

      В първата строфа всички стихове съдържат римовата гласна „ъ”.тя изпълнява смислова роля като поддържа мотива „кът – къща”  

                                               Не те измести никой в тази къща.
                                               И стола ти е празен в моя кът,
                                               и в книгата ми никой не обръща
                                               листа - недоизчетен този път.

   

      Важна роля играе алитерацията на съгласните „н” и „т” . Те са още в заглавието и се срещат по– често от другите съгласни звукове. Чрез тях в стихотворението се създава представа за липса – чрез „н” – не, никой и „т” – теб. Това са и думите, които изграждат основния лайтмотив „Не те измести никой”. Тези звукове са отделени и подчертани в римите. В първата строфа всички рими съдържат съгласната „т” (щ), докато в следващата строфа основна римова съгласна е „н”.