Анализ и развитие на несигурна информационна среда

 • Анализ и развитие на несигурна информационна среда

   

  Проф.

  GSM:

  секретар:

  факс:

  Книги:

  Информационна среда за трансфер на технологии

  Информационна сигурност на информация: несигурна информационна среда

  Изпита ще мине във вид на тест 15 – 20 въпроса.

   

   

  Информационна среда. Основни понятия. Сигурност.

   

  Информационна среда. Почти няма човек, които не е чувал в ежедневната си практика понятието информационна среда. Някак си интуитивно ние сме свикнали с това понятие и без да се замисляме го използваме в различни житейски ситуации. Това не е грешна практика, но тя още веднъж идва да покаже как определени понятия по естествен, не насилствен начин са приели гражданственост и са влезли безпрепятствено в нашия лексикон.

   

                Ако ние приемем, че това понятие не е имагинерно, а съществува в реалната действителност то тази информационна среда ще наричаме първична или обобщена информационна среда.

   

   

  Д: Информационна среда. В общия случай под информационна среда ще разбираме интегрира съвкупност между информационни фондове, информационни технологии и човешкия фактор (интегрирано взаимодействие между информационните технологии и информационните фондове с помощта на човека.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Д:Информация. Под информация ще разбираме сигналите, които постъпват отвън в дадена система, обработват се и се използват от нея.