Алтернативни източници на енергия

 •  

  Реферат

  На тема

   

  Алтернативни изтовници на енергия

   

  Ако в древността титанът Прометей е откраднал огъня от небето, за да го подари на хората и това е изиграло изклъчително важна роля в развитието на човечеството, то днес ние излолзваме електричеството със същата сила и навсякъде. Днес никой от нас не би могъл да си представи живота си без електричество и ние наричаме това еволюция. Проблемът обаче е там, че ресурсите ни са все по – ограничени, а ние ги използваме все по – интензивно. Ето защо възниква и въпросът как да си осигурим нужната ни енергия в бъдеще. Защото според учените ние вече консумираме последните капки запаси. Отговорът е готов – възобновяеми източници на енергия.

  Източниците на възобновяема енергия са естествените явления, като слънчевата светлина, вятъра, приличите и отличите, растежа на растенията, както и топлината на земните недра. Те са екологично чиста алтернатива на изкопаемите горива и са естествено възстановяващи се или практически неизтощими.

  Алтернативните източници на енергия, някои от които вече използваме, са:

  1.      Слънева енергия

  2.      Вятърна енергия

  3.      Геотермална енергия

  4.      Водата, като източник на енергия

  5.      Енергия от биомаса

   

  По повод това, че проблемът със замърсяването на околната среда е глобален и вече почти няма човек, който да не осъзнава сериозността на последиците от безотговорната човешка дейност в продължение на десетилетия, алтернативните източници на енергия са само част от реванша на човечеството към природата. Източниците на енергия в бъдеще трябва да бъдат максимално безопасни, възобновяеми и природосъобразни. Това ги прави доста скъпи, но изправени пред изчерпването на природните изкопаеми, опасността, която крият атомните електроцентрали и все по – сериозния проблем със замърсяването на околната среда, ние ще трябва да платим тази цена рано или късно.

   

  Слънчева енергия:

   

   

  Слънчева енергия е енергията, получена от слунчевата светлина. Тя може да се използва по много начини.

  Слънчево – термалните електроцентрали събират слънчевата светлина чрез огледала и подгряват намиращата се под тях вода. Образувалата се пара задвижва елетрически турбини и създава електричество.

  Друг начин за събиране на енергия от слънцето е чрез фотоволтаичните клетки, които преобразуват слънчевата светлина направо в електричество.

  Чрез тех слънчевата светлина може да се използва и за затопляне на сгради директно, използвайки пасивни соларни конструкции.

  Енергията на слънцето е чиста и лесно възобновима. Слънчевата енергия е изгоден източник на енергия, защото не замърсява околната среда и няма опасност от прегряване на планетата. Но слънцето не винаги е на разположение – нощем и при облачно време производството е невъзможно.