Ако зависеше от мен, бих

 • Ако зависеше от мен, бих

  (есе)

  Преди милиони години човек е живял в хармония с природата. Той я е уважавал, а тя му се е отплащала с необходимите му условия за живот. Минавали са години, човек е израствал със своите открития и изобретения, които са улеснявали съществуването му. Но всяко откритие до известна степен допринася за нарушаване на хармониятав природата. Всяко едно изобретение подпомага живота на човека, но ако се използва с користна цел, води до погубване на околната среда .

     В наши дни милионите автомобили , стотиците фабрики и заводи по светаотделят вредни газове като серен диоксид и азотни окиси и замърсяват въздуха. Така изтънява озоновият слой и се получават  глобалните затопляния. Вредните химикали и препарати,  които се използват  за наторяването и храненето  на растенията и животните причиняват болести, попадайки в организма ни. Изхвърлят се всевъзможни отпадъци във водата и по този начин убиватнейната флора и фауна. Освен това човек изсича безразборно цели гори, правейки си удобства, унищожава тревни площи за строежи на хотели и вилни селища.

    Ето какви огромни щети нанася човек на майката природа, която му осигурява прехраната. Затова ако зависеше от мен бих задължила всички фабрики и заводи да имат пречиствателни станции, за да се преработят отпадните води и да ги връщат пречистени. Бих забранила изсичането на дърветата в целия свят, защото те са белите дробове на планетата. И ако я лишим от този жизнено важен орган, по този начин лишаваме самите себе си от чист въздух. Също така се разрушава почвеният слой.

    Ами животните? Те също си имат място в природата, участвайки в хранителната верига. Безразборното им изтребване предимно за кожи, месо и кости заличава много видове, което разрушава баланса в природата. Ако зависеше от мен, бих допринесла за създаването на много резервати, където да се запазят и увеличат застрашени растителни и животински видове. И за да се спазят наистина забраните и законите,  бих наложила големи санкции и глоби на нарушителите.

     Това са основните проблеми, свързани с екологията, но далеч не е всичко. Отношението на хората един към друг се е променило и продължава да се променя. Ако от малки децата се възпитават и притежават морални ценности животът ще е определено по-добър. Сред населенията съществува дискриминация и хората се делят на бедни и богати, цветнокожи и бели,силни и слаби. Но не трябва да бъде така. Ние трябва да се уважаваме помежду си. Трябва да даряваме любов по света и да не воюваме, защото по време на войназагиват много хора и деца остават без родители. Ако зависеше от мен  бих намерила домове на всички бедни сирачета, израснали в сиропиталищата , лишени от майчина

   

   

   

  любов и бащина грижа.Бих стимулирала самотните майки да се грижат за децата си и да не ги изоставят в домове.

    В много страни здравеопазването не е на нужното ниво. Животоспасяващимедикаменти липсват на пазара или са много скъпи и нуждаещите се хора не могат да си ги позволят. Все още не са открити лекове за болести като рак и СПИН. Ако зависеше от мен, бих намерила лекарства, които да излекуват болните. Бих подобрила условията в болниците, за да бъдат по-уютни и отношението на лекарите към пациентите и обратно.

  Тук може да се споменат и проблемите в образованието. По принцип децата имат желание да учат и да получават знания, но когато материалът се предава скучно и сухо на тях им става безинтересно. Затова аз бих направила така че на тях да им бъде забавно и да ходят с желание на училище. Бих предложила да има повече извънкласни занимания, да се строят повече спортни и детски площадки и да се провеждат повече екскурзии за изучаване на географските забележителности.Също така трябва да има повече контакти с родители и учители, защото децата се притесняват да споделят своите проблеми. Затова бих провеждала такива събеседвания където открито да се говори за рисковете,с които биха могли да се сблъскат в живота.Не е за подценяване нарастващата зависимост от наркотици, алкохол и цигари. Децата лесно могат да бъдат манипулирани и излъгани.